Bảo mật tài khoản: giờ đây bạn được thông báo về tất cả những lần đăng nhập từ một thiết bị mới


Date: August 9th, 2023

Tại GrabrFi, bảo vệ tài khoản của bạn là rất quan trọng đối với chúng tôi. Để tăng cường bảo mật, chúng tôi đã thêm một tính năng mới cho phép bạn biết các lần đăng nhập vào tài khoản của mình trong thời gian thực. 

Bắt đầu từ ngày 9-8-2023, mỗi khi một thiết bị mới đăng nhập vào tài khoản GrabrFi của bạn, bạn sẽ nhận email thông báo chính xác thời gian lần đăng nhập đó xảy ra, địa chỉ IP, chi tiết nền tảng và thiết bị. 

https://helpcenter-io.s3.amazonaws.com/uploads/grabrfi/OZ6DyZYF6fnw3KXp00s90yIjwMyaqbOjgqT31bTw.jpgjpg

Nếu bạn thấy thông tin đăng nhập mà bạn không nhận ra và chưa được cấp quyền,vui lòng đặt lại mật khẩu ngay lập tức. Nếu bạn cần trợ giúp, bạn có thể liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi bất cứ lúc nào.

Cảm ơn bạn vì đã chọn GrabrFi là nhu cầu tài chính của mình. Chúng tôi liên tục cải thiện các tính năng bảo mật của mình để giữ an toàn cho tài khoản của bạn.Bài viết này hữu ích không?