Biểu phí đầy đủ


Bạn có thể thấy dưới đây là biểu phí đầy đủ gồm các loại phí của GrabrFi. Các phí này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12 năm 2021.  

 • Phí Mở Tài khoản = 0 đô-la Mỹ

 • Phí Đóng Tài khoản = 0 đô-la Mỹ

 • Phí chuyển khoản ACH = 0 đô-la Mỹ

 • Phí Duy trì Tài khoản Hàng tháng = 0 đô-la Mỹ

 • Phí chuyển khoản ACH cùng ngày = 1 đô-la Mỹ / mỗi giao dịch 

 • Điện chuyển khoản nội địa đến = 5 đô-la Mỹ

 • Điện chuyển khoản nội địa đi = 15 đô-la Mỹ

 • Điện chuyển khoản quốc tế đến = 40 đô-la Mỹ

 • Điện chuyển khoản quốc tế đi = 45 đô-la Mỹ

 • Phí máy ATM = $4,99

 • Giao hàng thẻ vật lý = $11.99

 • Phí giao dịch nước ngoài bằng thẻ ghi nợ = 2.5% (hiệu lực cho các giao dịch được thực hiện từ ngày 25 tháng 5 năm 2024)

 • Phí trả lại cho chuyển khoản bị sai địa chỉ = có thể thay đổi, phụ thuộc vào các ngân hàng liên quan để gửi chuyển khoản trở lại.


Bài viết này hữu ích không?