Điều khoản sử dụng của GrabrFi


Đã cập nhật lần cuối: 29 tháng 2, 2024

Chào mừng bạn đến với GrabrFi. Chúng tôi cung cấp một nền tảng để truy cập đến các dịch vụ ngân hàng được cung cấp bởi đối tác Synapse Brokerage LLC (Synapse) của chúng tôi. Vui lòng xem thêm chi tiết bên dưới.

LƯU Ý QUAN TRỌNG: VUI LÒNG ĐỌC KỸ THỎA THUẬN NÀY, THỎA THUẬN CÓ ĐIỀU KHOẢN TRỌNG TÀI RÀNG BUỘC VÀ MIỄN TRỪ KHỞI KIỆN TẬP THỂ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁC QUYỀN LỢI PHÁP LÝ VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC CỦA BẠN NHƯ ĐƯỢC CHI TIẾT TRONG MỤC TIÊU ĐỀ TRỌNG TÀI VÀ MIỄN TRỪ KHỞI KIỆN TẬP THỂ. VUI LÒNG ĐỌC KỸ VÀ NGỪNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ GRABRFI NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý.

GrabrFi là một dịch vụ được cung cấp bởi Grabr, Inc. bao gồm các công ty con, công ty liên kết, đại lý và các đơn vị được chỉ định ("chúng tôi", "của chúng tôi" hoặc "của chúng ta"). GrabrFi cho phép người dùng mở một tài khoản quản lý tiền mặt cũng như bạn có thể truy cập các dịch vụ tài chính khác. Trang này cung cấp các điều khoản mà theo đó bạn có thể truy cập và sử dụng tài khoản quản lý tiền mặt và các dịch vụ tài chính mà chúng tôi cung cấp trên trang web và ứng dụng của chúng tôi (gọi chung là "Ứng dụng"). Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi hoặc thể hiện sự đồng ý của bạn với các Điều khoản sử dụng này ("Thỏa thuận" hoặc "Điều khoản"), có nghĩa là bạn đã đọc, hiểu và đông ý với Thỏa thuận này.

Thỏa thuận này chứa thông tin quan trọng về các quyền, biện pháp khắc phục và nghĩa vụ pháp lý. Việc đề cập đến "Bạn" hoặc "Của bạn" có nghĩa là (những) người truy cập, sử dụng và/hoặc sử dụng GrabrFi hoặc Dịch vụ theo bất kỳ cách nào, và từng người thừa kế, người kế nhiệm, và người chỉ định của họ. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng bất kỳ phần nào trong Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với Thỏa thuận này cũng như các tài liệu được kết hợp và tham chiếu.

Dịch vụ được cung cấp bởi các Đối tác của chúng tôi.

Dịch vụ ngân hàng GrabrFi được cung cấp bởi Synapse, một công ty môi giới được quy định bởi FINRA. Bằng cách mở một tài khoản quản lý tiền mặt trên GrabrFi, bạn đồng ý với Tài khoản Quản lý Tiền mặt của Synapse. Synapse cung cấp các dịch vụ tài khoản quản lý tiền mặt. Bằng việc đồng ý với Thỏa thuận và Chính sách quyền riêng tư, bạn cũng đồng ý với Thỏa thuận Tài khoản Quản lý Tiền mặt Synapse và các chính sách dưới đây:

Chính sách Quyền riêng tư GrabrFi - https://help.grabrfi.com/en/content/privacy-notice

Điều khoản dịch vụ Synapse - https://synapsefi.com/tos

Chính sách quyền riêng tư Synapse - https://synapsefi.com/privacy

Thỏa thuận Quản lý Tiền mặt Synapse – https://app.grabrfi.com/more (để truy cập vào thỏa thuận đã ký của bạn)

Nếu bạn mở một tài khoản GrabrFi, tài khoản sẽ được quản lý bởi Synapse. Để báo cáo khiếu nại liên quan đến dịch vụ ngân hàng, hãy gửi email đến help@synapsefi.com hoặc gọi +1 (415) 688-2943.

Truyền thông điện tử. Bạn đồng ý nhận tất cả thông báo và thông tin liên lạc khác từ chúng tôi bằng điện tử. Chúng tôi không cung cấp thông báo hoặc tuyên bố qua thư vật lý hoặc giấy. Nếu bạn thông báo cho chúng tôi rằng bạn không muốn nhận thông tin liên lạc điện tử nữa, chúng tôi sẽ đóng tài khoản của bạn.

Các thay đổi đối với Thỏa thuận này. Theo luật hiện hành, Grabr có quyền sử đổi các Điều khoản này bất cứ lúc nào. Grabr sẽ cung cấp thông báo qua email về bất kỳ thay đổi nào đối với Điều khoản và chúng tôi sẽ đăng phiên bản đã cập nhận của Điều khoản lên Ứng dụng của chúng tôi. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi nhận thông báo như vậy sẽ chúng minh rằng bạn đồng ý với các Điều khoản được cập nhật.

Thông tin người dùng, độ chính xác và cập nhật. Để truy cập GrabrFi, bạn nên tạo một tài khoản người dùng với Grabr. Quán trình này sẽ bao gồm việc tạo ID đăng nhập và mật khẩu để truy cập Ứng dụng và Dịch vụ. Khi bạn đăng ký tài khoản người dùng, bạn đồng ý cung cấp thông tin chính xác, hiện tại và đầy đủ— như tên của bạn, địa chỉ gửi thư và địa chỉ email của bạn—có thể được nhắc bởi bất kỳ biểu mẫu đăng ký nào có sẵn thông qua Ứng dụng, liên quan đến Dịch vụ hoặc theo yêu cầu khác của Grabr hoặc các đối tác đối với thông tin đó ("Thông tin người dùng"). Bạn cũng tuyên bố rằng bạn là chủ sở hữu hợp pháp và bạn được phép cung cấp cho chúng tôi tất cả Thông tin người dùng và thông tin cần thiết khác để tạo điều kiện cho bạn sử dụng Ứng dụng và Dịch vụ.

Đẻ sử dụng một số phần của Dịch vụ, Grabr hoặc các đối tác của Grabr có thể phải xác minh danh tính của bạn. Bạn cho phép chúng tôi thực hiện bất kỳ yêu cầu nào mà chúng tôi cho là cần thiết để xác thực danh tính của bạn. Nếu bạn không trả lời các câu hỏi hoặc chúng tôi không thể xác minh danh tính của bạn, chúng tôi có thể từ chối cho phép bạn sử dụng Ứng dụng và/hoặc Dịch vụ.

Nếu bất kỳ Thông tin người dùng thay đổi, bạn đồng ý rằng bạn sẽ cập nhật thông tin này sớm nhất có thể. Để cập nhật Thông tin người dùng của bạn, bạn có thể đi đến phần Hồ sơ của ứng dụng Grabr, nhấp vào "Cài đặt" và cập nhật Thông tin người dùng của bạn tương ứng.

Nếu bạn tin hoặc có lý do để tin rằng bất kỳ Thông tin người dùng nào của bạn bao gồm ID đăng nhập và/hoặc mật khẩu của bạn, đã bị xâm phạm hoặc người khác đang truy cập tài khoản người dùng của bạn thông qua một số phương tiện khác, bạn đồng ý thông báo cho chúng tôi sớm nhất có thể.

Tổng quan về dịch vụ

 1. Dịch vụ tài khoản GrabrFi. Như đã được giải thích ở trên, GrabrFi cung cấp tài khoản quản trị tiền mặt thông qua đối tác Synapse của chúng tôi

 2. Dịch vụ chuyển đổi tiền tệ. Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ thêm tiền vào tài khoản quản trị tiền mặt của bạn bằng đô la Mỹ thông qua việc chuyển đổi các loại tiền tệ khác. Chúng tôi không tự cung cấp những dịch vụ chuyển đổi tiền tệ này. Dịch vụ chuyển đổi tiền tiện được cung cấp bởi các bên thứ ba và khác nhau tùy thuộc vào loại tiền tệ và quốc gia xuất xứ. Bạn phải đồng ý riêng với bất kỳ điều khoản của dịch vụ nào được cung cấp bởi các bên thứ ba. Bạn có thể tìm danh sách các bên thứ ba cung cấp dịch vụ này theo đơn vị tiền tệ bên dưới:

Peso Argentina: PERDURY S.A.

Real Brazil: PERDURY S.A.

Ngoài bất ký giới hạn nào do các đối tác của chúng tôi áp đặt, trong một tuần làm việc nhất định (Thứ Hai đến Thứ Sáu, 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều theo Giờ miền Đồng), 100 đô la chuyển đổi tiền tệ đầu tiên sẽ được chuyển vào số dư tài khoản của bạn ngay lập tức. Bất kỳ số tiền nào trên 100 đô la sẽ được chuyển vào số dư tài khoản của bạn trong vòng 9 ngày làm việc sau thời điểm giao dịch hoặc lâu hơn nếu được đối tác của chúng tôi chỉ định.

Tỷ giá hối đoái có thể thay đổi mà không cần thông báo và sẽ được cung cấp cho bạn tại thời điểm giao dịch được yêu cầu.

Biểu phí. Grabr tính phí chủ tài khoản cho các giao dịch cụ thể. Bạn có thể tìm các khoản phí hiện tại trên trang web của chúng tôi. Trong phạm vi pháp luật yêu câu, chúng tôi sẽ cung cấp thông báo trước về bất kỳ sự gia tăng phí nào.

Trong phạm vi pháp luật cho phép, Grabr có quyền sửa đổi phí giao dịch bất cứ lúc nào thông qua thông báo điện tử. Trong trường hợp thay đổi về phí giao dịch hoặc điều khoản dịch vụ của chúng tôi sẽ dẫn đến tăng phí, tăng trách nhiệm pháp lý đối với người dùng của chúng tôi, ít loại chuyển tiền hơn hoặc hạn chế chặt chẽ hơn, bạn sẽ được thông báo qua email 30 ngày trước ngày có hiệu lúc. Để xem biểu phí cập nhật mới nhất, hãy xem giá GrabrFi.

Các khoản phí phát sinh sẽ được ghi nợ từ tài khoản của bạn theo các điều khoản trong thỏa thuận tài khoản của bạn và sẽ được phản ánh trên bảng sao kê định kỳ của bạn.

Tổng quan về Dịch vụ ứng dụng. Nếu bạn mở một tài khoản GrabrFi, bạn sẽ có thể quản lý tài khoản của mình, xem lịch sử giao dịch và thông tin tài khoản khác, thực hiện một số giao dịch nhất định và truy cập các tính năng khác nhau của tài khoản và thẻ của bạn bằng Dịch vụ Ứng dụng thông qua Ứng dụng. Việc bạn sử dụng Dịch vụ ứng dụng chịu sự điều chỉnh bởi các Điều khoản này. Tuy nhiên, Tài khoản ngân hàng GrabrFi và các giao dịch bất kỳ mà bạn sẽ hiện trên đó (bao gồm giao dịch bạn thực hiện thông qua Dịch vụ ứng dụng) được điều chỉnh bởi Thỏa thuận tài khoản quản lý tiền mặt của bạn.

Các tính năng và giao dịch khả dụng. Dịch vụ Mobile Banking cho phép bạn thực hiện các chức năng và giao dịch sau trên Tài khoản ngân hàng GrabrFi của mình:

 • Xem số dư và lịch sử giao dịch ít nhất 90 ngày gần nhất của bạn.

 • Chuyển tiền giữa Tài khoản ngân hàng GrabrFi của bạn và một tài khoản được liên kết với. Tính năng này chỉ khả dụng nếu bạn được liên kết với một tài khoản ngân hàng riêng với tài khoản GrabrFi của mình.

 • Truy cập dịch vụ "Gửi séc" cho phép bạn gửi các khoản thanh toán để chi trả hóa đơn và các chi phí từ Tài khoản ngân hàng GrabrFi của mình.

 • Cập nhật địa chỉ email của bạn, địa chỉ gửi thư và các thông tin khác liên quan đến tài khoản của bạn.

 • Nhận hỗ trợ trực tiếp và dịch vụ khác hàng thông qua tính năng trò chuyện của ứng dụng dành cho thiết bị di động.

 • Các giao dịch, tính năng và khả năng khác có thể được cung cấp trong tương lai.

Thông tin Tài khoản, Số dư và Lịch sử giao dịch. Thông tin tài khoản mà bạn truy cập thông qua Dịch vụ ứng dụng nói chung sẽ có hiệu lực kể từ ngày làm việc mà bạn truy cập thông tin, trừ khi có thời gian khác được chỉ định.

Điện chuyển khoản. Các giới hạn về thời gian. Giới hạn thời gian hàng ngày để chấp nhận điện chuyển tiền: 10:00 AM Thái Bình Dương là thời gian giới hạn đối với điện chuyển khoản quốc tế, 1:00 PT Thái Bình Dương là thời gian giới hạn đối với điện chuyển khoản nội địa. Bất kỳ hướng dẫn điện chuyển khoản nào được nhận sau thời gian này sẽ được xử lý vào ngày làm việc tiếp theo.

Thủ tục bảo mật. Bạn sẽ được yêu cầu sử dụng điều khiển Xác thực hai yếu tố, ngoài thông tin đăng nhập của bạn, để cho phép thực hiện điện chuyển khoản. Điều khiển này là thủ tục bảo mật thích hợp, được thiết kế để xác minh tính xác thực của lệnh chuyển và không phát hiện lỗi trong quá trình chuyển.

Không hủy. Tất cả các yêu cầu điện chuyển khoản đều là cuối cùng và không bị thu hồi lệnh hoặc ngừng thanh toán.

Lệnh thanh toán. Bạn có thể chỉ bắt đầu giao dịch điện chuyển khoản thông qua trang web GrabrFi. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tính chính xác của thông tin trong lệnh thanh toán. Giao dịch điện chuyển khoản sẽ được hoàn tất hoàn toàn dựa trên thông tin do bạn cung cấp.

Ủy quyền chuyển tiền. Thông qua các dịch vụ điện chuyển khoản, bạn phải ủy quyền cho (các) ngân hàng đối tác của Synapse thay mặt họ thực hiện các lệnh thanh toán và ghi nợ tài khoản của người dùng được chỉ định trong lệnh thanh toán đối với số tiền của điện chuyển khoản.

Sở hữu trí tuệ. Tất cả thông tin và tài liệu trên Ứng dụng của chúng tôi (gọi chung là "Tài liệu"), ngoài nội dung do bạn cung cấp ("Nội dung Người dùng"), đều thuộc sở hữu của Grabr hoặc được cấp phép bởi các chủ sở hữu tương ứng. Bạn không được phép sử dụng những tài liệu này trừ khi chúng tôi cho phép bạn làm như vậy bằng văn bảng. Các nhãn hiệu Grabr cũng như logo và đồ họa liên quan thuộc sở hữu bởi Grabr, được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu, và các luật khác của Hoa Kỳ, nước ngoài và các công ước quốc tế. Bất kỳ nhãn nhiệu khác là tài sản của chủ sỡ hữu tương ứng của họ. Bạn đồng ý rằng Bạn công nhận các quyền của chúng tôi và các bên thứ ba đối với các nhãn hiệu tương ứng của họ rằng Bạn không được sao chép, sử dụng hoặc khai thác khác từ chúng trừ khi được cho phép bằng văn bảng. Chúng tôi giữ quyền sở hữu tất cả các quyền sở hữu trí tuệ của mình và Bạn không có quyền đối với tài sản trí tuệ hoặc quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi.

Tủy thuộc vào việc Bạn tiếp tục tuân thủ các Điều khoản này và theo quyết định riêng của chúng tôi, Grabr cấp cho bạn giấy phép có giới hạn, không độc quyền, có thể hủy ngang, phí bản quyền, đã thanh toán đầy đủ, không thể chuyển nhượng và không thể cấp phép lạ để sao chép và hiển thị nội dung, trừ khi được cho phép rõ ràng trong Điều khoản. Không có giấy phép hoặc quyền nào khác được cấp cho Bạn theo ngụ ý hoặc theo bất ký quyền sở hữu trú tuệ nào được sở hữu hoặc điều khiển bởi Grabr hoặc nhà cấp phép của Grabr.

Bản quyền. Chúng tôi tôn trọng và mong bạn tôn trọng luật bản quyền. Khi được đảm bảo, chúng tôi sẽ chấp dứt Tài khoản của bất ký người dùng nào liên tục vi phạm haowjc được cho là liên tục vi phạm các quyền của chủ sở hữu bản quyền. Vui lòng xem Chính sách bản quyền & DMCA của chúng tôi để biết thêm thông tin.

Hành động bị cấm. Bạn đồng ý không: (a) dịch ngược, đảo ngược kỹ thuật, tháo rời, sửa đổi, rút gọn Ứng dụng thành dạng có thể nhận biết được của con người hoặc tạo các tác phẩm phái sinh dựa trên ứng dụng hoặc bất kỳ phần nào của ứng dụng; (b) vô hiệu hóa mọi tính năng cấp phép hoặc kiểm soát của Ứng dụng; (c) "đóng khung" Ứng dụng hoặc làm cho Ứng dụng hoặc nội dung của Ứng dụng có vẻ như được cung cấp bởi bất kỳ ai ngoại trừ Grabr; (d) đưa vào Ứng dụng bất kỳ vi-rút hoặc mã hoặc quy trình nào khác nhằm phá vỡ hoặc làm hỏng Ứng dụng, hoặc thay đổi, làm hỏng hoặc xóa bất kỳ Tài liệu nào, hoặc truy xuất hoặc ghi lại thông tin về Ứng dụng hoặc người dùng của Ứng dụng; (e) hợp nhất Ứng dụng hoặc Tài liệu với một chương trình khác hoặc tạo các sản phẩm phái sinh dựa trên Ứng dụng hoặc Tài liệu; (f) xóa, che khuất hoặc thay đổi bất kỳ thông báo nào về bản quyền hoặc chú giải quyền sở hữu trí tuệ trên Ứng dụng hoặc Tài liệu; (g) cấp phép lại, chuyển nhượng, dịch, thuê, cho thuê, cho mượn, bán lại để kiếm lời, phân phối hoặc chuyển nhượng hoặc chuyển iao Tài liệu hoặc quyền truy cập Ứng dụng cho người khác; (h) sử dụng hoặc cho phép sử dụng Ứng dụng hoặc Tài liệu trái với bất kỳ luật liên bang, tiểu bang, địa phương, nước ngoài hoặc luật hiện hành nào khác, hoặc các quy tắc hoặc quy định của các tổ chức quản lý hoặc hành chính; hoặc (i) hành động gian lận, bất hợp pháp, ác ý hoặc cẩu thả khi sử dụng Ứng dụng. Trừ khi được quy định rõ ràng ở đây, Grabr và các bên thứ ba bảo lưu mọi quyền đố với Ứng dụng và có thể theo đổi tất cả các lựa chọn hợp pháp theo cả luật dân sự và hình sự (và có thể hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật) trong trường hợp có bất kỳ hành vi vi phạm nào.

Đăng ký tài khoản, xác minh thành viên và các tuyên bố và bảo đảm khác của thành viên. Để truy cập một vài tính năng và dịch vụ của chúng tôi, bạn sẽ cần đăng ký hợp lệ để mở tài khoản ("Tài khoản") và trở thành thành viên ("Thành viên"). Tính đủ điều kiện cho tài khoản GrabrFi không được đảm bảo. Chúng tôi và đối tác ngân hàng của mình sẽ xác định tính đủ điều kiện.

Bạn chỉ có đủ điều kiện để có một (1) tài khoản tại một thời điểm và không được phép chuyển tài khoản của bạn đến bất kỳ người hoặc tổ chức khác bất cứ lúc nào. Như dã chỉ ra ở trên, bằng cách làm như vậy, Bạn đại diện và đảm bảo rằng Bạn trên mười tám (18) tuổi và có đủ khả năng tham gia vào các thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý trong (các) khu vực tài phán có liên quan.

Bạn cũng tuyên bố và đảm bảo rằng bạn sẽ tuần thủ tất cả các luật và quy định tài phán của Hoa Kỳ và California. Bạn cũng tuyên bố và đảm bảo rằng (i) cả bạn và đối tượng trong giao dịch của Bạn đều không phải là đối tượng của lệnh cấm vận của Hoa Kỳ hoặc quốc gia khác, hoặc quốc gia đố đã bị chính phủ Hoa Kỳ chỉ định là quốc gia "hỗ trợ khủng bổ" và (ii) Bạn không có tên trong danh sách các bên bị cấm hoặc hạn chế của bất kỳ Chinh phủ Hoa Kỳ hoặc bất ký quốc gia nào khác.

Để tạo Tài khoản thành viên, Bạn phải tạo một tài khoản được bảo vệ bằng mật khẩu. Để tăng cường bảo mật, chúng tôi yêu cầu xác thực đa yếu tố, trong đó mã SMS sẽ được gửi đến số điện thoại đã được đăng ký của Bạn. Mật khẩu mà Bạn đã tạo và mã SMS sẽ được yêu cầu để truy cập Tài khoản của Bạn. Bạn có thể đăng ký một Tài khoản sử dụng email của mình và tạo mật khẩu bằng cách sử dụng các tài khoản mạng bên thứ ba hiện tại của Bạn được GrabrFi kích hoạt ngay bây giờ hoặc trong tương lai như Google hoặc Facebook, Twitter hoặc các tài khoản khác ("Mạng bên thứ ba"), nếu có. Bạn đồng ý cung cấp thông tin chính xác, cập nhật và đầy đủ trong quá trình đăng ký Tài khoản và vào mọi thời điểm khác khi Bạn sử dụng Nền tảng GrabrFi và liên tục cập nhật thông tin đủ để đảm bảo thông tin luôn chính xác, cập nhật và đầy đủ. Bạn và một mình Bạn chịu trách nhiệm bảo vệ mật khẩu Tài khoản GrabrFi của mình và các thông tin khác, nếu áp dụng cho Mạng bên thứ ba và Bạn tự chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xảy ta trên hoặc thông qua Tài khoản của mình hay Mạng bên thứ ba tạo ra và Bạn sẽ ngay lập tức thông báo đến Grabr về bất kỳ trường hợp nghi ngờ sử dụng trải phép nào. Grabr không chịu trách nhiệm pháp lý hoặc chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất hay hư hại nào mà bất kỳ bên nào khiếu nại gây ra toàn bộ hoặc một phần do việc sử dụng trài phép Tài khoản của bạn. Bất kể những điều đã nói ở trên, Bạn có thể chịu trách nhiệm pháp lý hoặc chịu trách nhiệm trước Grabr hoặc các bên thứ ba do việc sử dụng trái phép Tài khoản của Bạn.

Bạn sẽ được yêu cầu nộp mẫu xác minh và chứng minh có hình ảnh giá trị và đầy đủ rằng Bạn là chủ sở hữu của việc xác minh đã được nói trên. Dịch vụ xác minh được cung cấp bởi Stripe, Inc.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng, theo sự cho phép của luật pháp hiện hành, Grabr có thể tùy ý, nhưng không bắt buộc, thu thập báo cáo từ các cơ quan báo cáo người tiêu dùng hoặc xem xét thông tin có sẵn công khai về Thành viên, bao gồm cơ sở dữ liệu tổng hợp thông tin về tiền án hình sự liên quan đến, không giới hạn, tội phạm bạo lực, trộm cắp, đột nhập, âm mưu, lạm dụng, bỏ mặc, gian lận, tham ô, tội phạm mạng, giả mạo, biển thủ, tội phạm mạng, tội danh tính, tội phạm liên quan đến ma túy, cản trở, tội phạm có tổ chức, mại dâm, vi phạm lệnh, tội phạm vũ khí và tội phạm gây nguy hiểm đến tính mạng hoặc tài sản của người khác. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Nền tảng Grabr, Bạn cho phép chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của Bạn (bao gồm tên, địa chỉ, ngày sinh và hoặc thông tin xác minh khác) để nhận các báo cáo và đồng ý rằng Chúng tôi có thể, theo quyết định riêng của mình, tạm dừng, hủy, chặn, hạn chế hoặc chấm dứt quyền truy cập của Bạn vào nền tảng Grabr dựa trên đánh giá của Chúng tôi về các báo cáo đó, một lần nữa theo quyết định riêng của chúng tôi.

SMS hoặc Tin nhắn văn bản. Bằng việc tạo Tài khoản và trở thành Thành viên, Bạn đồng ý rằng Chúng tôi có thể gửi cho bạn tin nhắn văn bản (SMS) như là một phần của hoạt động kinh doanh thông thường khi Bạn sử dụng Nền tảng Grabr. Việc sử dụng đó bao gồm nhưng không giới hạn ở việc cung cấp cho Bạn thông tin mà bạn yêu cầu từ Grabr, cung cấp cho bạn mã đăng nhập ủy quyền đa yếu tố, để cảnh báo bạn về hoạt động tài khoản, để cho bạn biết về các tính năng, chức năng, cải tiến hoặc thay đổi đối với Nền tảng, hoặc các khía cạnh khác của Tải khoản của bạn.

Những tin nhắn văn bản (SMS) này có thể được tự động hóa hoặc không, và trong khi Grabr không tính phí mà Bạn gửi hay nhận các tin nhắn đó, cước phí tin nhắn và dữ liệu vẫn có thể được áp dụng bởi nhà cung cấp dịch vụ của bạn hoặc nhà cung cấp khác. Bạn có thể từ chối nhận tin nhắn văn bản (SMS) từ Chúng tôi bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với nhóm Hỗ trợ của chúng tôi. Bạn thừa nhận rằng việc chọn không nhận tin nhắn văn bản (SMS) có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng và khả năng tuy cập và sử dụng đầy đủ Nền tảng Grabr của Bạn.

Các lệnh cấm trên Scripts, Bots, các Bên thứ ba, v.v.

Bạn không nên:

 • Sử dụng bất cứ hệ thông tự động nào bao gồm nhưng không giới hạn ở rô-bốt, trình thu thập dữ liệu, trình đọc ngoại tuyến, trình thu thập thông tin hoặc trình thu thập dữ liệu để truy cập, sao chép, duy trình hoặc biên dịch Nền tảng Grabr hoặc nội dung trên đó cho bất kỳ mục đích nào mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Grabr

 • Theo bất kỳ cách thủ công hay tự động nào, sao chép, chiếm đoạt, sử dụng hoặc tiết lộ bất kỳ văn bản có bản quyền hoặc tài sản trí tuệ nào khác, quyền công khai, quyền riêng tư hoặc quyền hợp đồng hoặc lạm dụng hoặc chiếm đoạt thông tin hoặc nội dung Nền tảng Grabr bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sử dụng trên một bản sao, cạnh tranh hoặc trang web của bên thứ ba

 • Truyền nhiều tin nhắn yêu cầu hơn thông qua Nền tảng Grabr trong một khoản thời gian nhất định so với con người có thể tạo ra một cách hợp lý trong cùng khoảng thời gian bằng cách sử dụng trình duyệt web trực tuyến thông thường;

 • Thực hiện bất kỳ hành động nào (a) có thể gây trở ngại một cách bất hợp lý cho cở sở hạ tầng của Nền tảng Grabr; (b) can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào hoạt động bình thường của Nền tảng hoặc bên thứ ba bất kỳ; (c) bot qua có biện pháp được sử dụng để ngăn chặn hay hạn chế quyền truy cập vào Nền tảng Grabr; (d) phá vỡ, vô hiệu hóa hoặc can thiệp vào các tính năng bảo mật của Nền tảng Grabr; (e) phát tán vi-rút hoặc bất kỳ công nghệ nào khác có thể gây hại cho Grabr hoặc người dùng; (f) sử dụng Nền tảng Grabr theo cách vi phạm bản quyền, bí mật thương mại hoặc các quyền khác của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm quyền riêng tư hoặc quyền công khai; hoặc (g) phá vỡ hoặc thao túng và tính, cấu trúc phí hoặc hóa đơn được yêu cầu hoặc nợ do sử dụng dịch vụ.

Bồi thường. Trừ trường hợp bị pháp luật cấp, Bạn đồng ý miễn trừ, bảo vệ, bồi thường và giữ cho Grabr cũng như các chi nhánh và công ty con của Grabr cũng như các cán bộ, giám đốc, nhà đầu tư, nhân viên và đại lý tương ứng của họ không bị tổn hại và chống lại mọi khiếu nại, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại, tổn thất, thương tích và các chi phí, bao gồm nhưng không giới hạn ở các khoản phí pháp lý và chuyên môn hợp lý, phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến (a) việc Bạn truy cập hoặc sử dụng GrabrFi hoặc việc Bạn vi phạm các Điều khoản này; (b) Nội dung người dùng của bạn; hoặc (c) tương tác của bạn với bất kỳ Bên thứ ba nào khác.

Quyền tài phán về giới hạn. GrabrFi giới hạn các dịch vụ được cung cấp dựa trên thẩm quyền của Bạn. Thông tin được xuất bản trên Ứng dụng này có thể chứa các tham chiếu hoặc tham chiếu chéo đến các dịch vụ không khả dụng tại tiểu bang hoặc quốc gia của bạn.

Tuyên bố từ chối bảo đảm và giới hạn trách nhiệm pháp lý. NGOẠI TRỪ KHI LUẬT PHÁP CẤM, ỨNG DỤNG NÀY VÀ NỘI DUNG CỦA ỨNG DỤNG ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG" MÀ KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH NÀO NÀO, DÙ ĐƯỢC RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở CÁC ĐẢM BẢO NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, TÍNH PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ HOẶC KHÔNG VI PHẠM. Những bảo đảm này theo đây được loại ttuwf trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP HOẶC GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN HOẶC HẬU QUẢ CÓ THỂ PHÁT SINH TỪ VIỆC BẠN SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG ỨNG DỤNG NÀY HOẶC CÁC DỊCH VỤ. Một số khu vực pháp lý không cho phép loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm đối với các thiệt hại do hậu quả hoặc ngẫu nhiên. Trong các khu vực pháp lý như vậy, trách nhiệm pháp lý của chúng tôi được giới hạn trong phạm vi lớn nhất được pháp luật cho phép, hoặc 100 USD, tùy theo số tiền nào thấp hơn. BẰNG VIỆC TRUY CẬP ỨNG DỤNG, BẠN HIỂU RẰNG BẠN CÓ THỂ SẼ TỪ BỎ CÁC QUYỀN LỢI LIÊN QUAN ĐẾN KHIẾU NẠI VÀO THỜI ĐIỂM NÀY LÀ CHƯA BIẾT HOẶC KHÔNG NGHI NGỜ, VÀ THEO SỰ TỪ BỎ ĐÓ, BẠN XÁC NHẬN RẰNG BẠN ĐÃ ĐỌC VÀ HIỂU, VÀ THEO ĐÂY RÕ RÀNG TỪ BỎ, CÁC LỢI ÍCH CỦA MỤC 1542 CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ CALIFORNIA, VÀ BẤT KỲ LUẬT TƯƠNG TỰ CỦA BẤT KỲ TIỂU BANG HOẶC LÃNH THỔ NÀO QUY ĐỊNH NHƯ SAU: "XÉT NGHIỆM CHUNG KHÔNG MỞ RỘNG CHO CÁC KHIẾU NẠI MÀ BÊN CHỦ CHỦ KHÔNG KHÔNG BIẾT HOẶC NGHI NGỜ TỒN TẠI CÓ LỢI CHO MÌNH TẠI THỜI ĐIỂM THỰC HIỆN VIỆC PHÁT HÀNH MÀ NẾU HỌ BIẾT PHẢI CÓ ẢNH HƯỞNG TRỌNG YẾU ĐẾN VIỆC GIẢI QUYẾT CỦA HỌ CỦA CON NỢ."

Sự loại trừ

MỘT SỐ QUYỀN PHÁP LÝ KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ MỘT SỐ BẢO ĐẢM HOẶC GIỚI HẠN HOẶC LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI THIỆT HẠI NGẪU NHIÊN HOẶC DO HẬU QUẢ. DO ĐÓ, MỘT SỐ GIỚI HẠN TRÊN CÓ TRONG CÁC ĐOẠN BẢO ĐẢM HOẶC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NGAY LẬP TỨC CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN.

Miễn trừ Trọng tài và Khởi kiện tập thể.

Vui lòng đọc kỹ phần này. Điều này ảnh hưởng đến Quyền Pháp lý của Bạn bao gồm cả Quyền nộp Đơn kiện tại Toà án.

Thuật ngữ "Tranh cấp" có nghĩa là bất kỳ tranh chấp, khiếu nại hoặc tranh cãi nào giữa chúng ta phát sinh từ thỏa thuận này hoặc việc sử dụng GrabrFi hay các dịch vụ hoặc mối quan hệ giứa chúng ta, bất kể lý thuyết pháp lý nào và bao gồm các khiếu nại phát sinh trước ngày Bạn tham gia vào Thỏa thuận này cũng nhưng các khiếu nại liên quan đến việc giải thích, hiệu lực, thực thi hoặc phạm vi của Thỏa thuận để phân xử các tranh chấp có trong Phần này. Thuật ngữ "Tranh chấp" được hiểu theo nghĩa rộng nhất được pháp luật cho phép. Các tranh chấp duy nhất được loại trừ khỏi điều khoản rộng rãi này là các khiếu nại có thể được giải quyết tại Tòa án Khiếu kiện nhỏ và một số khiếu nại về sở hữu trí tuệ, như được cung cấp bên dưới.

Bằng việc đồng ý với các Điều khoản này, Bạn đồng ý giải quyết mọi tranh chấp với Grabr như sau:

Giải quyết tranh chấp ban đầu: Hầu hết các tranh chấp có thể được giải quyết mà không cần dùng đến trọng tài hoặc kiện tụng. GrabrFi cung cấp hỗ trợ qua điện thoại và email để giải đáp các thắc mắc, dịch vụ và tranh chấp. Ngoại trừ sở hữu trí tuệ và các khiếu kiện tại tòa án khiếu nại nhỏ, các bên đồng ý nỗ lực hết sức để giải quyết tất cả khiếu nại bằng các cuộc đàm phán thiện chí giữa các bên, mà cả hai điều đồng ý là điệu kiện tiên quyết để khỏi kiện trọng tài hoặc thành vụ kiện.

Trọng tài ràng buộc: Nếu chúng tôi không thể giải quyết tranh chấp với Bạn trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ khi Bạn bắt đầu giải quyết tranh chấp không chính thức, thì tranh chấp phải được giải quyết bởi trọng tài ràng buộc có thể do Bạn hoặc Grabr bắt đầu. Tất cả các khiếu nại hoặc tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản này (bao gồm cả việc hình thành, thực hiện và vi phạm Điều khoản hoặc Chính sách quyền riêng tư), mối quan hệ của Bạn với Grabr, và/hoặc việc Bạn sử dụng Nền tảng Grabr sẽ được giải quyết cuối cùng bởi trọng tài ràng buộc được quản lý bởi JAMS theo Quy tắc Thủ tục phân xử tinh gọn của JAMS, ngoại trừ mọi Quy tắc hay thủ tục điều chỉnh hoặc cho phép các hành động của tập thể hoặc đại diện. (Nếu khiếu nại của Bạn vượt quá 250.000 USD, Bạn và Grabr đồng ý rằng Quy tắc và Thủ tục Phân xử toàn diện của JAMS sẽ được áp dụng, ngoại trừ quy tắc hoặc thủ tục điều chỉnh hoặc các vụ kiện tập thể hoặc đại diện được phép). Trọng tài viên, chứ không phải bất kỳ tòa án hoặc cơ quan liên bang, tiểu bang hoặc địa phương nào, sẽ có thẩm quyền độc quyền để giải quyết tất cả các tranh chấp đó và có quyền đưa ra bất kỳ biện pháp cứu trợ nào có sẵn tại tòa tán theo luật hoặc quyền công bằng. Phán quyết của trọng tài sẽ được lập thành văn bản và có giá trị ràng buộc đối với các bên và có thể được đưa ra như một phán quyết tại bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào.

Bắt đầu phân xử. Để bắt đầu phân xử bằng trọng tài, Bạn phải làm theo các bước sau đây: (a) viết lên Yêu cầu phân xử qua trọng tài bao gồm mô tả về khiếu nại và số tiền thiệt hại mà Bạn muốn bồi thường (Bạn có thể tìm thấy một bản sao của Yêu cầu phân xử qua trọng tài tại www.jamsadr.com); (b) gửi ba bản sao của Yêu cầu phân xử bằng trọng tài, cộng với phí nộp đơn thích hợp tới JAMS, Trung tâm Two Embarcadero, Suite 1500, San Francisco, California 94111; và (c) gửi một bảo sao yêu cầu phân xử qua trọng tài với Grabr tại 1355 Market Strêt, Suite 600, San Francisco, California 94103, ATTN: Legal.

Bạn và Grabr đều hiểu rằng, nếu không có điều khoản trọng tài bắt buộc trong Phần này, họ sẽ có quyền khởi kiện ra tòa và được xét xử bởi bồi thẩm đoàn. Bạn cũng thừa nhận rằng Bạn đang từ đỏ quyền được xét xử trước bồi thẩm đoàn và hiểu rằng chi phí phân xử trọng tài và quyền khám phá chờ xét xử bị hạn chế hơn so với mức cho phép của nhiều tòa án.

Vị trí của phân xử trọng tài. Cả hai chúng tôi đồng ý rằng việc phân xử giữa Grabr và Bạn sẽ diễn ra qua điện thoại trừ khi bạn yêu cầu một phiên điều trần trực tiếp theo các quy tắc hiện hành. Nếu bạn yêu cầu một phiên điều trần, thì nó sẽ được tổ chức tại khi tư pháp liên bang nơi bạn cư trú.

Miễn trừ khởi kiện tập thể: Bạn và Grabr đều đồng ý rằng bất kỳ và tất cả vụ phân xử sẽ chỉ được tiến hành với tư cách cá nhân của họ và không phải là một vụ kiện tập thể hoặc hành động đại diện khác, đồng thời các bên từ bỏ quyền nộp đơn kiện tập thể hoặc tìm kiếm sự cứu trợ về một vụ kiện tập thể. Cơ sở tập thể hay bất cứ cơ sở đại điện nào khác. BẠN VÀ GRABR ĐỒNG Ý RẰNG MỖI BÊN CÓ THỂ ĐƯA RA KHIẾU NẠI NGƯỜI KHÁC CHỈ TRONG KHẢ NĂNG CÁ NHÂN CỦA BẠN HOẶC CỦA GRABR VÀ KHÔNG PHẢI LÀ NGUYÊN ĐƠN HOẶC THÀNH VIÊN TẬP THỂ TRONG BẤT KỲ TỐ TỤC TẬP THỂ HOẶC ĐẠI DIỆN NÀO.

Nếu bất kỳ tòa án hoặc trọng tài viên nào xác định rằng việc miễn trừ khởi kiện tập thể ở trên là vô hiệu hoặc không thể thực thi vì bất kỳ lí do nào hoặc việc phân xử trọng tài có thể tiến hành trên cơ sở tập thê,r thì các điều khoản trọng tài nêu trên sẽ bị coi là vô hiệu toàn bộ và các bên sẽ được coi là không đồng ý giải quyết tranh chấp bằng trọng tài.

Ngoại lệ: Kiện tụng về Sở hữu trí tuệ và Khiếu kiện nhỏ tại Tòa ản: Bất kể quyết định của bạn và Grabr về việc giải quyết tất cả các tranh chấp thông qua trọng tài bắt buộc, một trong hai bên có thể đưa ra các hành động cưỡng chế, xác định tính hợp lệ hoặc khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến hành vị trộm cắp, vi phạm bản quyền hoặc sử dụng trái phép tài sản trí tuệ tại tòa án tiểu bang hoặc liên bang hoặc tại Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình ("quyền sở hữu trí tuệ" có nghĩa là bằng sáng chế, bản quyền, quyền nhân thân, thương hiệu và bí mật thương mại, nhưng không phải là quyền riêng tư hoặc quyền công khai). Mộ trong hai bên cũng có thể yêu cầu giải quyết tại một tòa án khiếu nại nhỏ đối với các tranh chấp hoặc khiếu nại trong phạm vi thẩm quyền của tòa án đó.

Sự tồn tại. Phần Miễn trừ Khởi kiện tập thể và Trọng tài này sẽ không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ sự chấm dứt nào đối với Tài khoản của Bạn hay Nền tảng Grabr và sẽ vẫn tồn tại khi mối quan hệ giữa Bạn và Grabr chấm dứt.

Các mạng lưới Bên thứ ba. Nền tảng Grabr có thể chứa liên kết hay kết nối đến các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba mà chúng tôi không kiểm soát. Bạn chấp nhận rủi ro khi truy cập các trang web đó và đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ rủi ro liên quan nào. Chúng tôi không chịu trách nhiệm và không chịu rủi to liên quan đến bất kỳ trang web hoặc nội dung nào của bên thứ ba.

Điều khoản chung

Toàn bộ thỏa thuận. Các điều khoản này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa Bạn và Grabr và điều chỉnh việc bạn sử dụng Nền tảng Grabr, thay thế mọi phiên bản trước đó của các Điều khoản này giữa bạn và Grabr đối với Nền tảng Grabr.

Điều khoản bổ sung. Bạn cũng có thể phải tuân theo các điều khoản và điều kiện bổ sung có thể áp dụng khi bạn sử dụng hoặc mua một osos dịch vụ khác do Grabr cung cấp.

Lựa chọn Luật và Diễn đàn. Bạn và Grabr đều đồng ý rằng các Điều khoản và mối quan hệ giữa Bạn và Grabr hay giữa Bạn và bất kỳ Thành viên nào của bên thứ ba sẽ được điều chỉnh độc quyền theo luật thực chất của Bang California bất kể xung đột của các quy định pháp luật và bất kỳ điều gì từ đó, tất cả khiếu nại, nguyên nhân của hành động hay tranh chấp (bất kể lý thuật) phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều khoản, hoặc mối quan hệ giữa Bạn và Grabr, trong phạm vi không bắt buộc phải đệ trình lên trọng tài theo quy định trong Điều khoản này, sẽ được đưa ra độc quyền tại các toàn án ở Quận San Francisco California hoặc Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận phía Bắc California, Phân khu San Francisco và đồng ý từ bỏ bất kỳ và tất cả các phản đối đối với việc thực thi quyền tài phán đối với các bên bởi các tòa án đó, để địa điểm tại các tòa án như vậy và từ bỏ tất cả các yêu cầu của diễn đàn bất tiện.

Miễn trừ và Tính nghiêm trọng của các Điều khoản. Việc Grabr không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định nào trong Điều khoản sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền hoặc quy định đó.

Tính nghiêm trọng. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản bị tòa án có thẩm quyền phát hiện là không hợp lệ, thì các bên vẫn đồng ý rằng tòa án sẽ nỗ lực để thực hiện ý định của các bên như được phản ánh trong điều khoản và các điều khoản khác của Điều khoản vẫn giữ nguyên toàn lực và hiệu lực.

Không có quyền tồn tại và không thể chuyển nhượng. Bạn đồng ý rằng Tài khoản Grabr của Bạn không thể chuyển nhượng và mọi quyền đối với Tài khoản Grabr của Bạn hoặc nội dung trong tài khoản của Bạn sẽ chấm dứt khi Bạn qua đời. Khi nhận được bản sao giấy chứng tử, tài khoản của Bạn có thể bị chấm dứt và tất cả nội dung trong đó bị xóa vĩnh viễn.

Quy định về các hạn chế. Trừ khi bị pháp luật cấm, bạn đồng ý rằng mọi khiếu nại hoặc nguyên nhân khởi kiện phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ hoặc các Điều khoản này phải được đệ trình trong vòng một (1) năm sau khi khiếu nại hoặc nguyên nhân khởi kiện đó phát sinh hoặc bị cấm vĩnh viễn.

Phần tiêu đề: Các tiêu đề phần trong Điều khoản chỉ nhằm mục đích thuận tiện và không có hiệu lực pháp lý hoặc hợp đồng.

Nhiệm vụ Grabr. Grabr có thể tự do chuyển nhượng Điều khoản và tất cả các chính sách cũng như các tài liệu khác được kết hợp hoặc tham chiếu trong đó (bao gồm tất cả các quyền, giấy phép và nghĩa vụ theo đó hoặc chúng), toàn bộ hoặc một phần mà không cần thông báo trước.

Quản lý trang web. Chúng tôi giữ quyền theo dõi ứng dụng để phát hiện vi phạm các điều khoản và đưa ra hành động pháp lý đối với bất kỳ ai vi phạm pháp luật.

Chúng tôi giữ quyền thay đổi trang web/ứng dụng bất kỳ lúc nào và từ chối trách nhiệm nếu trang web không khả dụng vì bất kỳ lý do nào.

Liên hệ với Grabr. Nếu Bạn có bất kỳ câu hỏi, nhận xét hoặc thắc mắc nào về các điều khoản này hoặc GrabrFi, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại support@grabrfi.com hoặc

Hoa Kỳ: +1 929-203-5972

Argentina: +54 11 5984-4190

Brazil: +55 11 4673-2043


Bài viết này hữu ích không?