Giới hạn các giao dịch chuyển tiền của điện chuyển khoản và SWIFT


Tại GrabrFi, chúng tôi tin rằng các khách hàng có thể sử dụng tài khoản của họ khi cần mà không cần phải lo lắng về các giới hạn giao dịch. 

Vui lòng tham khảo bảng dưới đây để biết thêm chi tiết liên quan đến các giới hạn tài khoản của bạn.

GIỚI HẠN CÁC GIAO DỊCH CHUYỂN ĐI

Loại giao dịch

Giới hạn đô-la mỗi ngày

Giới hạn đô-la mỗi tháng

Giới hạn đô-la mỗi tháng

Chuyển khoản ACH tiêu chuẩn

6.000 đô-la Mỹ

30.000 đô-la Mỹ

150.000 đô-la Mỹ

Chuyển khoản ACH cùng ngày

6.000 đô-la Mỹ

30.000 đô-la Mỹ

150.000 đô-la Mỹ

Điện chuyển khoản nội địa (Hoa Kỳ)

30.000 đô-la Mỹ

90.000 đô-la Mỹ

360.000 đô-la Mỹ

Điện chuyển khoản quốc tế (SWIFT) 

30.000 đô-la Mỹ

90.000 đô-la Mỹ

360.000 đô-la Mỹ

GIỚI HẠN CÁC GIAO DỊCH CHUYỂN KHOẢN ĐẾN

Loại giao dịch

Giới hạn đô-la mỗi ngày

Giới hạn đô-la mỗi tháng

Giới hạn đô-la mỗi năm

Chuyển khoản ACH tiêu chuẩn

30.000 đô-la Mỹ

120.000 đô-la Mỹ

600.000 đô-la Mỹ

Chuyển khoản ACH cùng ngay

30.000 đô-la Mỹ

120.000 đô-la Mỹ

600.000 đô-la Mỹ

Điện chuyển khoản nội địa (Hoa Kỳ)

30.000 đô-la Mỹ

120.000 đô-la Mỹ

600.000 đô-la Mỹ

Điện chuyển khoản quốc tế (SWIFT) 

30.000 đô-la Mỹ

120.000 đô-la Mỹ

600.000 đô-la Mỹ

Khoảng thời gian hàng ngày áp dụng giới hạn chuyển tiền:

  • Giới hạn hàng ngày được đặt lại: 12:00 AM Giờ phối hợp quốc tế (UTC)

  • Giới hạn hàng tháng được đặt lại: 12:00 AM Giờ phối hợp quốc tế (UTC) ngày đầu tiên của tháng

  • Giới hạn hàng năm được đặt lại: 12:00 AM Giờ phối hợp quốc tế (UTC) ngày đầu tiên của tháng trong năm


Bài viết này hữu ích không?