Giới hạn các giao dịch chuyển tiền của điện chuyển khoản và SWIFT


Cập nhật quan trọng về chuyển khoản ngân hàng

Kể từ ngày 20 tháng 6 năm 2024, các giao dịch chuyển khoản ngân hàng đi và đến từ Mỹ và quốc tế sẽ tạm thời bị tạm ngưng để chuyển sang sử dụng chuyển khoản ACH. Chuyển khoản ACH bao gồm hầu hết các trường hợp sử dụng chuyển khoản ngân hàng nội địa Mỹ, với chi phí thấp hơn.

Bạn vẫn có thể nhận được các giao dịch chuyển khoản ngân hàng đi và đến từ Mỹ và quốc tế để nhận thanh toán từ nhà tuyển dụng hoặc khách hàng từ tài khoản doanh nghiệp của họ.

Tại GrabrFi, chúng tôi tin rằng các khách hàng có thể sử dụng tài khoản của họ khi cần mà không cần phải lo lắng về các giới hạn giao dịch. 

Vui lòng tham khảo bảng dưới đây để biết thêm chi tiết liên quan đến các giới hạn tài khoản của bạn.

GIỚI HẠN CÁC GIAO DỊCH CHUYỂN ĐI

Loại giao dịch

Giới hạn đô-la mỗi ngày

Giới hạn đô-la mỗi tháng

Giới hạn đô-la mỗi tháng

Chuyển khoản ACH tiêu chuẩn

6.000 đô-la Mỹ

30.000 đô-la Mỹ

150.000 đô-la Mỹ

Chuyển khoản ACH cùng ngày

6.000 đô-la Mỹ

30.000 đô-la Mỹ

150.000 đô-la Mỹ

Điện chuyển khoản nội địa (Hoa Kỳ)

30.000 đô-la Mỹ

90.000 đô-la Mỹ

360.000 đô-la Mỹ

Điện chuyển khoản quốc tế (SWIFT) 

30.000 đô-la Mỹ

90.000 đô-la Mỹ

360.000 đô-la Mỹ

GIỚI HẠN CÁC GIAO DỊCH CHUYỂN KHOẢN ĐẾN

Loại giao dịch

Giới hạn đô-la mỗi ngày

Giới hạn đô-la mỗi tháng

Giới hạn đô-la mỗi năm

Chuyển khoản ACH tiêu chuẩn

30.000 đô-la Mỹ

120.000 đô-la Mỹ

600.000 đô-la Mỹ

Chuyển khoản ACH cùng ngay

30.000 đô-la Mỹ

120.000 đô-la Mỹ

600.000 đô-la Mỹ

Điện chuyển khoản nội địa (Hoa Kỳ)

30.000 đô-la Mỹ

120.000 đô-la Mỹ

600.000 đô-la Mỹ

Điện chuyển khoản quốc tế (SWIFT) 

30.000 đô-la Mỹ

120.000 đô-la Mỹ

600.000 đô-la Mỹ

Các Kỳ Hạn Đặt Lại Giới Hạn Chuyển Khoản:

  • Giới Hạn Hàng Ngày: Được đặt lại sau 24 giờ kể từ giao dịch cuối cùng của mỗi loại (ACH, chuyển khoản, SWIFT).

  • Giới Hạn Hàng Tháng: Được đặt lại sau một tháng kể từ giao dịch cuối cùng của mỗi loại.

  • Giới Hạn Hàng Năm: Được đặt lại sau một năm kể từ giao dịch cuối cùng của mỗi loại.


Bài viết này hữu ích không?