Mở tài khoản có mất phí không?


Mở tài khoản GrabrFi là hoàn toàn miễn phí. Tất cả những người dùng ban đầu sẽ không phải trả phí hàng tháng. Thêm vào đó, không yêu cầu phí duy trì hàng tháng hoặc số dư tối thiểu trong tài khoản. 

Chúng tôi sẽ không tính phí cho bất kỳ loại email, thông báo hay tin nhắn SMS nào bạn nhận được. Bạn cũng không mất phí khi đóng tài khoản GrabrFi.

*Hãy kiểm tra với nhà cung cấp số điện thoại di động của bạn nếu bạn mất phí khi nhận tin nhắn SMS. 


Bài viết này hữu ích không?