Chính sách Quyền riêng tư của GrabrFi


Mục lục

Cập nhật lần cuối: 10 tháng 5 năm 2024.

Giới thiệu

Chào mừng bạn đến với GrabrFi. Grabr, Inc. (gọi chung là "Grabr", "chúng tôi", hoặc "của chúng tôi") cung cấp nền tảng để truy cập đến các dịch vụ ngân hàng do các đối tác của Grabr cung cấp. GrabrFi cho phép người dùng mở một tài khoản giao dịch và truy cập đến các dịch vụ tài chính khác.

Chúng tôi cam kết tôn trọng quyền riêng tư và duy trì bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Chính sách quyền riêng tư này áp dụng cho tất cả trang web và ứng dụng di động liên kết đến hoặc đăng chính sách quyền riêng tư này và được điều hành bởi chúng tôi (gọi chung là "Trang web")

Trong chính sách quyền riêng tư này, chúng tôi mô tả các phương pháp của Grabr dể thu thập, lưu trữ, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân (và thông tin khác) mà chúng tôi có thể thu được về bạn thông qua bất kỳ Trang web nào. Bằng việc truy cập hoặc sử dụng Trang web của chúng tôi hoặc thể thể hiện sự đồng ý của bạn với chính sách quyền riêng tư này , bạn báo hiệu rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với chính sách cũng như đồng ý với các hoạt động thu thập, lưu trữ, sử dụng và tiết lộ các phương pháp được mô tả trong chính sách quyền riêng tư này.

Thông tin chúng tôi thu thập thông qua các trang web thông tin cá nhân bạn cung cấp

Quyền riêng tư của bạn là quan trọng với chúng tôi và chúng tôi cẩn thận chỉ thu thập thông tin mà chúng tôi cần và chỉ khi nếu chúng tôi cần. Các loại thông tin cá nhân chúng tôi thu thập từ bạn sẽ phụ thuộc vào cách bạn tương tác với chúng tôi bằng trang web và các dịch vụ. Ví dụ, chúng tôi có thể thu thập thông tin khác nhau từ bạn khi bạn đăng ký nhận bản tin và cập nhật hoặc nếu bạn đăng ký và sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Tùy thuộc vào cách bạn tương tác với trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân sau đây từ bạn:

 • Để trả lời cho câu hỏi, yêu cầu hay giao tiếp với bạn, bao gồm bất kỳ phản hồi hay yêu cầu liên quan đến trang web và dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập tên, địa chỉ email và bất kỳ thông tin nào khác của bạn mà bạn chọn để cung cấp cho chúng tôi;

 • Khi bạn tạo tài khoản, chúng tôi sẽ thu thập tên của bạn, địa chỉ email và số điện thoại từ bạn;

 • Để cung cấp dịch vụ cho bạn, chúng tôi có thể thu thập tên, địa chỉ email, địa chỉ thư, số điện thoại, bằng lái xe hoặc số căn cước công dân, địa chỉ, số an sinh xã hội, số tài khoản ngân hàng và số định tuyến ngân hàng của bạn.

 • Đối với mục đích lưu trữ hồ sơ và kiểm toán, chúng tôi có thể thu thập chi tiết giao dịch của bạn, bao gồm thông tin bạn cung cấp về bất kỳ người nhận nào, bao gồm lịch sử và thông tin giao dịch và thông tin tài khoản ngân hàng của bạn.

Các loại dữ liệu đặc biệt. Nói chung, chúng tôi không thu thập hay xử lý các loại Dữ liệu Cá nhận yêu cầu mức độ bảo vệ cao hơn theo luật bảo vệ dũ liệu ở một số khu vực tài phán vì nó tiết lộ hoặc liên quan đến thông tin nhạy cảm chẳng hạn như vấn đề sức khỏe, chủng tôi hay nguồn gốc dân tộc ("Danh mục Dữ liệu Đặc biệt"). Tuy nhiên, có thể có một tình huống (chẳng hạn như vì mục đích việc làm) mà chúng tôi có thể xử lý dữ liệu đó. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ đảm bảo tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu hiện hành, bao gồm cả việc dựa vào các cơ sở pháp lý cần thiết để xử lý dữ liệu (như xử lý xử liệu dữ liệu sức khỏe cho hợp đồng bảo hiểm). Chúng tôi sẽ sử dụng các biện pháp và thủ tục bảo mật hợp lý để bảo vệ các Danh mục Dữ liệu Đặc biệt của bạn.

Thông tin được thu thập từ thiết bị của bạn

Để sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập tự động các thông tin bên dưới từ thiết bị của bạn:

 • Chúng tôi sẽ tự động theo dõi và thu thập thông tin đăng nhập chung khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, bao gồm: (a) địa chỉ Giao thức Internet (IP); (b) máy chủ tên miền; (c) hệ điều hành; (d) loại trình duyệt web; và (e) các trang bạn truy cập trên trang web của chúng tôi (gọi tắt là "Dữ liệu lưu lượng truy cập"). Chúng tôi sử dụng Dữ liệu lưu lượng truy cập để báo cáo hoạt động trang web tổng hợp và để hiểu rõ hơn nhu cầu của người dùng để chúng tôi có thể đưa ra quyết định sáng suốt về nội dung và thiết kế cho trang web của mình. Chúng tôi có thể thu thập Dữ liệu lưu lượng truy cập thông qua các công nghệ khác nhau bao gồm nhưng không giới hạn ở cookie, địa chỉ IP và thẻ pixel. Mặc dù thông lệ của chúng tôi là không liên kết địa chỉ IP đến Thông tin Cá nhân của bạn, nhưng chúng tôi bảo lưu quyền sử dụng địa chỉ IP để nhận dạng người dùng khi chúng tôi cảm thấy điều đó là cần thiết để bảo vệ lợi ích của trang web, khách hàng hoặc những người khác hoặc để tuân thủ pháp luật, lệnh của tòa án hoặc yêu cầu thực thi pháp luật.

 • Đối với phân tích dữ liệu, bao gồm kiểm toán, nghiên cứu và tiến hành phân tích để duy trì và cải thiện dịch vụ của chúng tôi và để bảo vệ người dùng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng cookie và các công nghệ tương tự để thu thập thông tin nhật ký (bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, tên miền, thời gian truy cập, địa chỉ trang web giới thiệu, cách sử dụng ứng dụng, sự kiện xảy ra trong ứng dụng, dữ liệu hiệu suất và nguồn tải xuống) và thông tin thiết bị (bao gồm thiết bị máy tính hoặc di động được sử dụng để truy cập trang web, kiểu phần cứng, hệ điều hành và số nhận dạng thiết bị).

Chúng tôi không cố ý thu thập bất kỳ thông cá nhân nào từ các cá nhân gưới 18 tuổi và do đó không sử dụng hoặc tiết lộ thông tin đó cho bên thứ ba.

Thông tin cá nhân được cung cấp bởi những người khác

Để cung cấp dịch vụ, chúng tôi sẽ thu thập các thông tin bên dưới từ bên thứ ba:

 • Để giúp bảo vệ chống trộm cắp và gian lận, chúng tôi sẽ thu thập kết quả tìm kiếm của OFAC và AML từ người bán thực hiện tìm kiếm cho chúng tôi; và

 • Chúng tôi có thể thu thập coolies và dữ liệu trình duyệt từ nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, phụ thuộc vào cách bạn tương tác với website của chúng tôi. Điều này bao gồm thông tin hoạt động trực tuyến, thông tin duyệt và sử dụng. Chúng tôi có thể theo dõi các miền Internet từ những người liên hệ với chúng tôi và thỉnh thoảng chúng tôi có thể thu thập thông tin liên quan đến miền "giới thiệu" mà một người đã truy cập trước trang web của chúng tôi và miền "đích" mà một người truy cập sau khi rời trang web. Thông tin được thu thập tự động để xác định và phân tích xu hướng cũng như số liệu thống kê về lượt truy cập vào trang web của chúng tôi và để làm cho trang web của chúng tôi đáp ứng tốt hơn nhu cầu và sở thích của khách hàng. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin để hỗ trợ các tính năng của Trang web bằng cách không yêu cầu bạn nhập lại thông tin mà chúng tôi đã có. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin này để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn khi bạn sử dụng Trang web và để cải thiện các nỗ lực tiếp thị, bao gồm cả việc sử dụng quảng cáo được nhắm mục tiêu. Khi Internet phát triển, chúng tôi có thể sử dụng các công cụ công nghệ khác nhau cho mục đích này. Trừ khi bị pháp luật cấm, việc tạo danh tính người dùng trong khi truy cập Trang web sẽ cấu thành sự đồng ý của bạn đối với việc xử lý Dữ liệu Cá nhân và chúng tôi có thể liên kết thông tin mà trình duyệt của bạn cung cấp với thông tin nhận dạng cá nhân bạn, như được mô tả trong Tuyên bố về Quyền riêng tư này.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin được thu thập thông qua trang web của mình

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin về bạn được thu thập thông qua Trang web của chúng tôi cho các mục đích thương mại. Không giới hạn, chúng tôi có thể sử dụng thông tin đó để:

 • Để thực thi các thỏa thuận của chúng tôi, bao gồm các thỏa thuận với bạn khi bạn sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi;

 • Để vận hành, đánh giá và cải thiện hoạt động kinh doanh của chúng tôi, bao gồm việc cải thiện và cá nhân hóa trải nghiệm cho bạn và những người khác, hoàn thành và duy trì hồ sơ giao dịch với các khách hàng cá nhân sau khi sử dụng dịch vụ, quảng bá sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, quảng bá các sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba đến bạn mà chúng tôi nghĩ bạn có thể quan tâm;

 • Về mặt an toàn và bảo mật, bằng việc đảm bảo rằng các bên thứ ba bảo vệ thông tin của bạn, giám sát chức năng kỹ thuật và bảo mật mạng của chúng tôi;

 • Về mặt pháp lý và tuân thủ, bao gồm tuân thủ luật pháp, quy định và nghĩa vụ pháp lý hiện hành; và

 • Để bảo vệ các quyền hoặc tài sản của Công ty, nhân viên của Công ty và những người sử dụng dịch vụ của Công ty.

Khi thông tin chúng tôi thu thập thông qua trang web của chúng tôi có thể được tiết lộ cho bên thứ ba

Chúng tôi tiết lộ cho bên thứ ba thông tin cá nhân (hoặc thông tin khác) được thu thập về bạn thông qua bất kỳ Trang web nào của chúng tôi (i) khi chúng tôi có sự cho phép của bạn để làm vậy hoặc (ii) trong bất kỳ tình huống nào bên dưới (mà không có sự cho phép của bạn):

 • Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin thu thập được về bạn trong nhóm các công ty Grabr, điều này có nghĩa là chúng tôi có thể tiết lộ thông tin thu thập được về bạn đến các chi nhánh của chúng tôi (tuân theo các điều khoản của chính sách quyền riêng tư này).

 • Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin thu thập được về bạn cho các nhà thầu và đối tác bên thứ ba của chúng tôi liên quan đến việc thực hiện các dịch vụ của họ hoặc các hoạt động khác để hỗ trợ Trang web và/hoặc doanh nghiệp của chúng tôi, hoặc xác nhận của họ thay mặt chúng tôi đối với một giao dịch hoặc loạt giao dịch mà bạn thực hiện với chúng tôi.

 • Như đã lưu ý ở trên, thông tin về bạn thu thập được bởi các quảng cáo, nội dung hay công nghệ của bên thứ ba tích hợp với bất kỳ Trang web nào của chúng tôi có thể được tiết lộ cho các bên thứ ba đó.

 • Chúng tôi có thể tiết lộ két quả của dữ liệu tổng hợp về bạn và những người dùng khác của Trang web của chúng tôi mà không bị hạn chế. Thông tin được tổng hợp và hủy nhận dạng không phải là thông tin cá nhân bởi vì nó không thể được quy cho bất kỳ cá nhân cụ thể nào.

 • Chúng tôi có thể tiết lộ đến một hay nhiều bên thứ ba thông tin thu thập được về bạn như là một phần của việc sáp nhập, mua lại hoặc bán hoặc chuyển nhượng bất kỳ tài sản hoặc hoạt động kinh doanh nào của Grabr và/hoặc của bất kỳ chi nhánh nào của chúng tôi. Xin lưu ý rằng thực thể nhận thông tin như vậy liên quan đến một trong những giao dịch này có thể không tuân thủ tất cả các điều khoản của chính sách bảo mật này.

 • Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin về bạn đến chính phủ hoặc cho các bên thứ ba khác mà không cần sự đồng ý của bạn và không cần thông báo cho bạn theo yêu cầu tuân thủ pháp luật, các quy dịnh hiện hành, yêu cầu của chính phủ và bán chính phủ, lệnh của tòa án, trát đòi hầu tòa hoặc quy trình pháp lý khác, chẳng hạn như liên quan đến hoạt động bất hợp pháp bị nghi ngờ liên quan đến bất kỳ Trang web nào hoặc hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi bảo lưu quyền tiết lộ thông tin được thu thập thông qua bất kỳ Trang web nào cho cơ quan thực thi pháp luật hay các cơ quan chính phủ khác, khi chúng tôi, theo quyết định riêng của mình, cho là cần thiết hoặc phù hợp.

 • Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin về bạn cho các bên thứ ba nếu cần để thực thi bất kỳ điều khoản sử dụng nào cho một trong các Trang web của chúng tôi hoặc các thỏa thuận khác hoặc bất kỳ cuộc điều tra nào về các vi phạm tiềm ẩn của chúng; để phát hiện, ngăn chặn hoặc giải quyết các vấn đề gian lận, bảo mật hoặc kỹ thuật; để bảo vệ chống lại tác hại đối với bất kỳ Trang web nào; hoặc để bảo vệ quyền, tải sản hoặc sự an toàn của chúng tôi hoặc quyền lợi, tài sản hoặc sự an toàn của người dùng của chúng tôi hoặc những người khác (ví dụ: đến một cơ quan báo cáo người tiêu dùng để bảo vệ hành vi gian lận).

Các biện pháp bảo mật thông tin được thu thập thông qua trang web của chúng tôi

Để giúp bảo vệ quyền riêng tư của thông tin thu thập được thông qua Trang web của chúng tôi, chúng tôi đã triển khai các biện pháp bảo vệ hợp lý về mặt vật lý, kỹ thuật và tổ chức để giúp bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị truy cập, thu thập hoặc tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy trái phép. Ngoài ta, chúng tôi thực hiện các bước hợp lý về mặt thương mại để lưu trữ thông tin đó với mục tiêu bảo vệ dữ liệu đó khỏi bị truy cập trái phép. Mặc dù đã đề cập ở trên, xin lưu ý rằng Trang web của chúng tôi được vận hành trên phần mềm, phần cứng và mạng, bất kỳ thành phần nào trong số đó đôi khi có thể gặp phải vi phạm bảo mật hay các vấn đề khác ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi và điều đó có thể ảnh hưởng đến tính bảo mật của thông tin thu thập được về bạn.

Cũng xin lưu ý rằng bất chấp ý định tốt nhất của chúng tôi và các nguyên tắc được nêu trong chính sách quyền riêng tư này, không có dữ liệu truyền qua Internet hay qua mạng Wi-Fi hay bất kỳ phương thức mã hóa nào có thể được đảm bảo là hoàn toàn an toàn. Bạn hiểu rằng các bên thứ ba không thuộc quyền kiểm soát của Grabr có thể chặn hoặc truy cập đến thông tin cá nhân của bạn được truyền qua một trong các Trang web của chúng tôi hoặc qua email. Theo đó, mặc dù chúng tôi thực hiện các bước hợp lý về mặt thương mại để bảo vệ tính bảo mật và tính toàn vẹn của tất cả thông tin bạn cung cấp qua Trang web của chúng tôi, nhưng do bản chất vốn có của Internet, chúng tôi không thể đảm bảo rằng mọi thông tin đó sẽ tuyệt đối an toàn trước sự xâm nhập bởi những người mà không có sự cho phép của bạn. Bất kỳ việc truyền thông tin nào như vậy về bạn đến Grabr đều do bạn tự chịu rủi ro.

Cách sửa hoặc cập nhập thông tin về bạn thu thập được thông qua trang web của chúng tôi

Bạn có thể sửa hoặc cập nhật thông tin thu thập được về bạn thông qua bất kỳ Trang web nào của chúng tôi bằng cách liên hệ cho chúng tôi theo địa chỉ email hoặc địa chỉ gửi thư được ghi ở cuối chính sách bảo mật này bên dưới hoặc (nếu có trên một Trang web cụ thể) bằng việc chỉnh sửa thông tin và tùy chọn của bạn trên Trang web. Trang "Thông tin hồ sơ". Bạn cũng có thể hủy đăng ký bất kỳ gói đăng ký email nào bằng cách làm theo liên kết "hủy đăng ký" hiện hành. Chúng tôi sẽ sử dụng những nổ lực hợp lý về mặt thương mại để cập nhật các tệp của chúng tôi nhằm phản ánh yêu cầu của bạn nhanh nhất có thể.

Chúng tôi có thể giữ lại thông tin gốc và được cập nhật vì những lý do như hạn chế vè kỹ thuật, giải quyết tranh chấp, tuân thủ luật pháp, ngăn chặn gian lận, khắc phục sự cố và thực thi các điều khoản sử dụng của chúng tôi và các thỏa thuận khác. Ngoài ra, xin lưu ý rằng chúng tôi không thể cập nhật bất kỳ thông tin nào về bạn được thu thập thông qua bất kỳ Trang web nào đã được tiết lộ (như được cho phép theo chính sách bảo mật này) đến bên thứ ba.

Cách chúng tôi phản hồi các tín hiệu không theo dõi

Tại thời điểm này, Trang web của chúng tôi không hỗ trợ tùy chọn "Không theo dõi" có thể có sẵn trong trình duyệt của bạn để các trang web biết rằng bạn không muốn họ thu thập một số loại thông tin nhất định. Cụ thể, nếu bạn bật cài đặt Không theo dõi trong trình duyệt của bạn, Trang web của chúng tôi hiện không thể làm theo bất kỳ tùy chọn Không theo dõi mà bạn cài đặt. Để biết thêm thông tin về tùy chọn Không theo dõi, hãy truy cập donottrack.us.

Sự Đồng Ý Nhận Tin Nhắn SMS

Quy Trình Đăng Ký: Người dùng chọn nhận tin nhắn SMS trong quá trình đăng ký bằng cách nhập số điện thoại của họ và đánh dấu vào ô bên cạnh tuyên bố sau: "Tôi đồng ý nhận SMS với Mã Một Lần (OTP) từ Grabr Inc. tại số điện thoại được cung cấp."

Mục Đích: Các tin nhắn SMS bao gồm mã một lần (OTPs) cần thiết để hoàn thành xác minh người dùng để truy cập tài khoản một cách an toàn và xác thực đa yếu tố (MFA). OTPs cũng được sử dụng để xác nhận các hành động quan trọng như gửi một khoản chuyển tiền hoặc thay đổi mật khẩu.

Lựa chọn

Bằng việc cung cấp thông tin cá nhân và doanh nghiệp, chấp nhận bất kỳ cookie nào do Grabr cung cấp, và/hoặc mua sản từ Trang web, bạn đồng ý với việc chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin theo chính sách quyền tiêng tư này. Nếu bạn không đồng ý với các quy định của chính sách quyền riêng tư này, bạn có thể từ chối đăng ký, từ chối chấp nhận cookie, từ chối mua hoặc từ chối tình nguyện cung cấp thông tin tùy chọn.

Trẻ em

Trang web của chúng tôi không được thiết kế để thu hút những người dưới 13 tuổi ("trẻ em"). Chúng tôi không cố ý thu thập hoặc lưu giữ thông tin cá nhân từ trẻ em thông qua Trang web của mình, ngoài trừ các số nhận dạng cố định có thể được thu thập thông qua các phần dành cho trẻ em trên Trang web của chúng tôi mà chúng tôi sẽ chỉ sử dụng (theo luật hiện hành) để hỗ trợ các hoạt động nội bộ của Trang web. Nếu chúng tôi biết rằng bất kỳ thông tin cá nhân trái phép nào của một đứa trẻ đã được thu thập, chúng tôi sẽ thực hiện các bước phù hợp để xóa các thông tin đó. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và phát hiện con mình vừa cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào như vậy cho chúng tôi, thì bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ email hoặc địa chỉ gửi thư được ghi ở cuối chính sách quyền riêng tư này bên dưới và yêu cầu chúng tôi xóa thông tin đó khỏi hệ thống của chúng tôi.

Độ tuổi trung bình để mở tài khoản

Bạn phải ít nhất 18 tuổi để mở tài khoản với GrabrFi.

Chính sách quyền riêng tư của bất kỳ trang web được liên kết và các bên thứ ba khác

Chính sách quyền riêng tư này chỉ dùng các hoạt động của Grabr cho thông tin cá nhân (và thông tin khác) mà chúng tôi có thể thu được về bạn thông qua bất kỳ Tràn web nào. Xin lưu ý rằng khi bạn sử dụng hoặc truy cập bất kỳ Trang web nào, bạn có thể được chuyển hướng đến các trang web khác ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi và Grabr không chịu trách nhiệm cho các hoạt động bảo mật của bên thứ ba hay nội dung của các trang web được liên kết. Chúng tôi mong đợi trên hết là các bên thứ ba này sẽ thu thập thông tin về bạn khi bạn sử dụng dịch vụ của họ. Tuy nhiên, Grabr không chịu trách nhiệm cho các hoạt động bảo mật của bên thứ ba, bất kể họ có được liên kết hoặc kết nối với Trang web của chúng tôi hay không. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc chính sách quyền riêng tư và điều khoản sử dụng đã đăng bất cứ khi nào tương tác với bất kỳ trang web, ứng dụng hoặc dịch vụ nào khác của bên thứ ba.

Luật điều chỉnh

Bằng việc chọn truy cập vào bất kỳ Trang web nào của chúng tôi, bạn đồng ý rằng mọi tranh chấp về quyền riêng tư hay điều khoản trong chính sách quyền riêng tư này sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của Bang California, mà không cần tham chiếu đến việc lựa chọn luật hoặc xung đột về nguyên tắc luật của nó và sẽ tuân theo điều khoản giải quyết tranh chấp có trong các điều khoản sử dụng áp dụng cho Trang web cụ thể. Bạn cũng đồng ý tuần theo mọi giới hạn về thiệt hại có trong các điều khoản sử dụng áp dụng cho Trang web hoặc bất kỳ thỏa thuận nào khác mà chúng tôi có với bạn.

Những thay đổi đối với Chính sách Quyền riêng tư này

Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi chính sách quyền riêng tư này bất cứ lúc nào, với bất kỳ sự thay đổi nào như vậy sẽ có hiệu lực trong tương lai. Việc sử dụng thông tin của bạn tuân theo chính sách bảo mật và điều khoản sử dụng có hiệu lực tại thời điểm thu thập. Vui lòng truy cập trang này định kỳ để bạn sẽ được thông báo về bất kỳ thay đổi nào như vậy. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web của chúng tôi sau bất kỳ sử đổi nào đối với chính sách quyền riêng tư này sẽ cấu thành việc bạn chấp nhận sử dụng các thay đổi đó.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay nhận xét nào về chính sách quyền riêng tư này hay bất kỳ Trang web nào của chúng tôi, bạn có thể liên hệ cho chúng tôi bằng cách:

 • Gửi email cho chúng tôi tại support@grabrfi.com

 • Viết thư cho chúng tôi tại 201 đường Spear, Suite 1100, San Francisco, CA 94105, Attn: Chính sách Quyền riêng tư.

Nếu bạn là cư dân của California, Brazil hoặc Argentina, bạn có thể gửi yêu cầu cung cấp thông tin hoặc yêu cầu xóa bằng cách gửi email đến support@grabrfi.com

Cư dân California

Đạo luật Quyền tiêng tư Người tiêu dùng California (CCPA), luật "Shine the Light" của California và Đạo luật Bảo vệ Quyền tiêng tư trên mạng của California cung cấp cho người tiêu dùng là cư dân California các quyền cụ thể đối với Thông tin cá nhân của họ. Nếu bạn là cư bạn California, phần này cung cấp cho bạn các thông tin bổ sung, mô tả các quyền của bạn và giải thích cách thực hiện các quyền đó.

Danh mục thông tin được thu thập

Trong 12 tháng trước ngày cập nhật cuối cùng của chính sách này, chúng tôi đã thu thập hoặc nhận các loại Thông tin cá nhận sau đây về cư dân California.

Danh mục

Các loại thông tin được thu thập

Mục đích thu thập

A. Định danh.

Tên, địa chỉ gửi thư, địa chỉ Giao thức internet (IP), địa chỉ email, số an sinh xã hội, số giấy phép lái xe.

- Cung cấp dịch vụ tài chính

- Tiếp thị dịch vụ của chúng tôi, các dịch vụ mới, giá dịch vụ và các khuyến mãi

- Đánh giá các ứng dụng cho các cơ hội việc làm

B. Các loại thông tin cá nhận được liệt kê trong quy chế Hồ sơ khách hàng của California (Bộ luật dân sư California § 1798.80(e)).

Tên, số an sinh xã hội, địa chỉ, số điện thoại, học vấn, việc làm, quá trình làm việc, số tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng, số thẻ ghi nợ, thông tin y tế hoặc thông tin bảo hiểm y tế.

Một số thông tin cá nhân có trong danh mục này có thể trùng lặp với các danh mục khác.

- Đánh giá các ứng dụng cho các cơ hội việc làm

C. Đặc điểm của phân loại được bảo vệ theo luật California hoặc liên bang

Tuổi và giới tính

- Xác minh yêu cầu về độ tuổi

- Tiếp thị dịch vụ của chúng tôi, các dịch vụ mới, giá dịch vụ và các khuyến mãi

- Đánh giá các ứng dụng cho các cơ hội việc làm

D. Thông tin thương mại.

Hồ sơ về sản phẩm hay dịch vụ đã mua

- Cung cấp các dịch vụ tài chính

- Hồ sơ kinh doanh

E. Internet hoặc hoạt động mạng tương tự.

Lịch sử trình duyệt, lịch sử tìm kiếm, thông tin trên tương tác của khách hàng với trang web, ứng dụng hoặc quảng cáo.

- Tiếp thị dịch vụ của chúng tôi, các dịch vụ mới, giá dịch vụ và các khuyến mãi

F. Dữ liệu định vị địa lý.

Vị trí vật lý hoặc chuyển động

- Tiếp thị dịch vụ của chúng tôi, các dịch vụ mới, giá dịch vụ và các khuyến mãi

G. Thông tin liên quan đến nghề nghiệp hoặc việc làm.

Lịch sử công việc hiện tại hoặc trong quá khứ hoặc đánh giá hiệu suất.

- Đánh giá các ứng dụng cho các cơ hội việc làm

H. Thông tin học vấn không công khai

Hồ sơ giáo dục liên quan đến một học sinh được lưu trữ bởi một tổ chức giáo dịch như điểm số, bảng điểm, học bạ hoặc hồ sơ kỷ luật.

- Đánh giá các ứng dụng cho các cơ hội việc làm

I. Suy luận rút ra từ thông tin cá nhân khác.

Hồ sơ về người tiêu dùng phản ánh sở thích, đặc điểm, xu hướng tâm lý, hành vi, thái độ, trí thông minh, khả năng và năng khiếu của người tiêu dùng.

- Tiếp thị dịch vụ của chúng tôi, các dịch vụ mới, giá dịch vụ và các khuyến mãi

Danh mục

Loại thông tin thu thập được

Mục đích của việc thu thập

loại="chiều rộng: 28.0588%; chiều cao: 180px;" khoảng cách hàng="3" chiều rộng="275">A. dịnh danh.

Tên, địa chỉ gửi thư, Địa chỉ giao thức Iternet (IP), địa chỉ email, số an sinh xã hội, số bằng lái xe.

- Cung cấp các dịch vụ tài chính

- Tiếp thị dịch vụ của chúng tôi, các dịch vụ mới, giá dịch vụ và khuyến mãi

- Đánh giá ứng dụng cho các cơ hội việc làm

B. Các loại thông tin cá nhận được liệt kê trong quy chế Hồ sơ khách hàng của California (Bộ luật dân sư California § 1798.80(e)).

Tên, số an sinh xã hội, địa chỉ, số điện thoại, học vấn, việc làm, quá trình làm việc, số tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng, số thẻ ghi nợ, thông tin y tế hoặc thông tin bảo hiểm y tế.

Một số thông tin cá nhân có trong danh mục này có thể trùng lặp với các danh mục khác.

- Đánh giá ứng dụng cho các cơ hội việc làm

C. Characteristics of protected classifications under California or federal law

Age and gender

- Xác minh yêu cầu về độ tuổi

- Tiếp thị dịch vụ của chúng tôi, dịch vụ mới, giá dịch vụ và khuyến mãi

- Đánh giá ứng dụng cho các cơ hội việc làm

D. Thông tin thương mại.

Hồ sơ về sản phẩm hay dịch vụ đã mua.

- Cung cấp các dịch vụ tài chính

- Hồ sơ kinh doanh

E. Internet hoặc hoạt động mạng tương tự.

Lịch sử trình duyệt, lịch sử tìm kiếm, thông tin trên tương tác của khách hàng với trang web, ứng dụng hoặc quảng cáo.

- Tiếp thị dịch vụ của chúng tôi, các dịch vụ mới, giá dịch vụ và các khuyến mãi

F. Dữ liệu định vị địa lý.

Vị trí vật lý hoặc chuyển động.

- Tiếp thị dịch vụ của chúng tôi, các dịch vụ mới, giá dịch vụ và các khuyến mãi

G. Thông tin liên quan đến nghề nghiệp hoặc việc làm.

Lịch sử công việc hiện tại hoặc trong quá khứ hoặc đánh giá hiệu suất.

- Đánh giá các ứng dụng cho các cơ hội việc làm

H. Thông tin học vấn không công khai

Hồ sơ giáo dục liên quan đến một học sinh được lưu trữ bởi một tổ chức giáo dịch như điểm số, bảng điểm, học bạ hoặc hồ sơ kỷ luật.

- Đánh giá các ứng dụng cho các cơ hội việc làm

I. Suy luận rút ra từ thông tin cá nhân khác.

Hồ sơ về người tiêu dùng phản ánh sở thích, đặc điểm, xu hướng tâm lý, hành vi, thái độ, trí thông minh, khả năng và năng khiếu của người tiêu dùng.

- Tiếp thị dịch vụ của chúng tôi, các dịch vụ mới, giá dịch vụ và các khuyến mãi

Trong 12 tháng trước ngày cập nhật cuối cùng của chính sách này, chúng tôi đã tiết lộ các danh mục Thông tin cá nhân sau cho mục đích kinh doanh như được mô tả ở trên:

Danh mục A: Định danh

Danh mục B: Các danh mục thông tin cá nhân được liên kê trong quy chế Hồ sơ khách hàng của California (ộ luật Dân sự California § 1798.80(e).

Danh mục C: Đặc điểm của các phân loại được bảo vệ

Danh mục D: Thông tin thương mại.

Danh mục E: Internet hoặc hoạt động mạng tương tự khác

Danh mục F: Dữ liệu định vị địa lý

Danh mục G: Thông tin liên quan đến nghề nghiệp hoặc việc làm

Danh mục H: Thông tin giáo dục

Danh mục I: Suy luận rút ra từ thông tin cá nhân khác

Quyền riêng tư

Tùy thuộc vào các giới hạn nhất định, bạn có thể yêu cầu chúng tôi cung cấp thông tin sau trong khoản thời gian 12 tháng trước khi bạn yêu cầu:

 1. Danh mục Thông tin cá nhân chúng tôi đã thu thập về bạn;

 2. Các loại nguồn mà Thông tin cá nhân được thu thập;

 3. Mục đích kinh doanh hoặc thương mại để thu thập Thông tin cá nhân;

 4. Các danh mục của bên thứ ba mà chúng tôi đã chia sẻ Thông tin cá nhân;

 5. Nếu chúng tôi đã tiết Thông tin cá nhân cho mục đích kinh doanh, danh sách tiết lộ bao gồm các danh mục Thông tin cá nhân mà mỗi danh mục người nhận nhận được; và

 6. Các phần Thông tin cá nhân cụ thể mà chúng tôi đã thu thập về bạn.

Chúng tôi không cung cấp các quyền thông tin này đối với Thông tin cá nhân mà chúng tôi có được thông qua mối quan hệ giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B).

Quyền xóa

Bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi xóa bất kỳ Thông tin cá nhân nào mà chúng tôi đã thu thập về bạn, tuân theo một số giới hạn nhất định như được quy định trong CCPA. Chúng tôi có thể từ chối yêu cầu xóa của bạn nếu thông tin đó là cần thiết cho chúng tôi hoặc các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, ngoài những việc khác, cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu, thực hiện các hành động được dự đoán hợp lý trong bối cảnh mối quan hệ kinh doanh của chúng tôi có với bạn, thực hiện hợp đồng mà chúng tôi có với bạn, phát hiện và bảo vệ khỏi các sự cố bảo mật hoặc hoạt động bất hợp pháp hoặc thực hiện quyền theo quy định của pháp luật.

Quyền không phân biệt đối xử

Chúng tôi sẽ không phân biệt đối xử với bạn nếu bạn thực hiện các quyền riêng tư của mình theo luật California, bao gồm:

 • Từ chối sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.

 • Tính cho bạn mức giá hoặc tỷ lệ khác nhau đối với hàng hóa hoặc dịch vụ, bao gồm thông qua việc giảm giá hoặc các loại ích khác hoặc áp đặt các hình phạt.

 • Cung cấp cho bạn một cấp độ hoặc chất lượng khác của hàng hóa hoặc dịch vụ

 • Bạn có thể nhận giá hoặc tỷ lệ giá khác cho sản phẩm hoặc dịch vụ hoặc cấp độ hoặc chất lượng khác của sản phẩm hoặc dịch vụ.

Tuy nhiên, CCPA cho phép chúng tôi cung cấp cho bạn một số ưu đãi tài chính nhất định mà có thể dẫn đến các mực giá, tỷ lệ hoặc chất lượng khác nhau, có liên quan đến giá trị Thông tin cá nhân của bạn. Việc tham gia vào một chương trình khuyến khích tài chính yêu cầu sự đồng ý chọn tham gia trước từ bạn, bạn có thể thu hồi bất cứ lúc nào.

Đệ trình yêu cầu Thông tin hoặc Xóa

Bạn có thể gửi yêu cầu thông tin hoặc yêu cầu xóa qua email support@grabrfi.com.

Những gì mà chúng tôi có thể cần từ bạn. Chúng tôi có thể cần yêu cầu thông tin cụ thể từ bạn để giúp chúng tôi xác nhận danh tính của bạn và đảm bảo quyền lợi của bạn để truy cập Thông tin cá nhân của mình (hoặc thực hiện bất kỳ quyền lợi nào khác của bạn). Đây là biện pháp bảo mật để đảm bảo Thông tin cá nhân không bị tiết lộ đến bất cứ ai không có quyền nhận nó. Chúng tôi cũng có thể liên hệ để yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin liên quan đến yêu cầu của bạn nhằm tăng tốc độ phản hồi của chúng tôi.

Xác minh danh tính của bạn: Để bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật của bạn, chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để xác minh danh tính của bạn trước khi cung cấp Thông tin cá nhân của bạn và trước khi xóa thông tin của bạn. Chỉ bạn hoặc người được ủy quyền hợp pháp hành động thay mặt bạn mới có thể đưa ra yêu cầu xác minh liên quan đến Thông tin cá nhân của bạn. Ví dụ: nếu bạn đưa ra yêu cầu, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn xác nhận tên, địa chỉ email, và/hoặc thông tin khác của bạn mà chúng tôi có trong hồ sơ của bạn để xác minh danh tính của bạn, để chúng tôi có thể giúp bảo vệ thông tin của bạn.

Yêu cầu từ Đại lý được ủy quyền: Nếu bạn sống trong California, bạn có thể chỉ định một đại lý được ủy quyền thực hiện yêu cầu cho bạn. Nếu bạn chỉ đinh một đại lý được ủy quyền thực hiện yêu cầu thay mặt bạn, chúng tôi có thể yêu cầu bạn xác minh danh tính của mình và cung cấp thông tin danh tính cung như thông tin liên hệ của đại lý được ủy quyền cho chúng tôi.

Phản hồi yêu cầu

Chúng tôi không tính phí trả lời yêu cầu của bạn trừ khi yêu cầu đó lặp lại (nhiều hơn hai lần trong khoảng 12 tháng) hoặc quá mức. Chúng tôi sẽ xác nhận đã nhận được yêu cầu của bạn trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được và thương sẽ trả lời yêu cầu của bạn trong vòng 45 ngày kể từ ngày nhận được. Nếu chúng tôi cần thêm thời gian để phản hồi, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn lý do và chúng tôi có thể mất thêm 45 ngày để trả lời.

Không có phí được yêu cầu thương xuyên

Bạn sẽ không phải thanh toán phí truy cập Thông tin cá nhân của mình (hoặc thực hiện bất kỳ quyền nào khác). Tuy nhiên, chúng tôi có thể tính một khoản phí hợp lý nếu yêu cầu của bạn rõ ràng là vô căn cứ, lặp lại hoặc quá mức. Ngoài ra, chúng tôi có thể từ chối thực hiện theo yêu cầu của bạn trong những trường hợp này.

Cư dân Brazil

The Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) cung cấp cho người tiêu dùng là cư dân Brazil với các quyền lợi cụ thể liên quan đến Thông tin cá nhân của họ. Neus bạn là cư dân Brazil, thì phần này sẽ cung cấp cho bạn thêm thông tin, mô tả quyền của bạn và giải thích cách thực thiện các quyền đó.

Quyền của bạn

Bạn có các quyền quan trọng mà bạn có thể thự hiện để bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình. Bạn có thể truy cập các quyền đó bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ cho chúng tôi tại support@grabrfi.com.

Bạn có các quyền sau liên quan đến dữ liệu cá nhân của mình mà chúng tôi nắm giữ và xử lý chúng mà bạn có thể thực hiện bất kỳ lúc nào:

 • Quyền truy cập - bạn có quyền sửa dữ liệu mà chúng tôi đang giữ

 • Quyền đính chính - bạn có quyền sửa dữ liệu mà chúng tôi đang lưu giữ về bạn mà chúng không chính xác hoặc không đầy đủ

 • Quyền được lãng quên - trong một số trường hợp nhất định bạn có thể yêu cầu xóa dữ liệu mà chúng tôi lưu giữ về bạn khỏi hồ sơ của chúng tôi.

 • Quyền hạn chế xử lý - khi áp dụng một số điều kiện nhất định để có quyền hạn chế xử lý.

 • Quyền di chuyển - bạn có quyền chuyển dữ liệu mà chúng tôi lưu giữ về bạn sang một tổ chức khác.

 • Quyền phản đối - bạn có quyền phản đối một số loại xử lý nhất định, chẳng hạn như tiếp thị trực tiếp.

 • Quyền xem xét tư pháp - nếu Grabr từ chối yêu cầu của bạn theo quyền truy cập, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn với lý do vì sao. Bạn có quyền khiếu nại như được nêu trong quy trình dưới đây.

Xin lưu ý: chúng tôi sẽ không thể xóa thông tin cần để duy trì mục đích kinh doanh của chúng tôi hoặc thông tin cần thiết để tạo thuận lợi cho hợp đồng của bạn với chúng tôi. Tất cả các yêu cầu trên sẽ được chuyển đến các bên khác đang nắm giữ và xử lý dữ liệu của bạn khi thích hợp.

Cơ sở để xử lý thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn khi luật pháp cho phép. Điều này có nghĩa là chúng tôi phải có một hoặc nhiều cơ sở pháp lý để sử dụng thông tin cá nhân của bạn. Hầu hết những cơ sở này sẽ tự giải thích. Các cơ sở pháp lý phổ biến nhất sẽ áp dụng cho việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn được trình bày dưới đây:

 • Khi chúng tôi cần thực hiện hợp đồng mà chúng tôi đã ký kết với bạn, bao gồm mối quan hệ của bạn với chúng tôi hoặc thực hiện các bước để ký kết hợp đồng đó.

 • Khi chúng tôi cần tuân thủ nghĩa vụ pháp lý áp dụng cho chúng tôi, ví dụ như tuân thủ luật về sức khỏe và an toàn cho khách truy cập.

 • Khi cần thiết cho các lợi ích hợp pháp mà chúng tôi hoặc bên thứ ba theo đuổi và lợi ích cũng như quyền cơ bản của bạn không bị lấn át các lợi ích đó. Vui lòng xem phần "Cách chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được thông qua trang web của chúng tôi" về cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cùng với các chi tiết khác về lợi ích hợp pháp của chúng tôi.

 • Bạn đã đồng ý. Nói chung chúng tôi không dựa vào hoặc cần sử đồng ý của bạn cho hầu hết mọi hoạt động sử dụng thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi thực hiện.

Khi chúng tôi đang xử lý bất kỳ thông tin cá nhân nhạy cảm nào về bạn (bao gồm thông tin cá nhân tiết lộ về nguồn gốc chủng tôi hay dân tộc, quan điểm chính trị, niềm tin tôn giáo hay triết học hoặc tư cách thành viên công đoàn, dữ liệu di truyền, dữ liệu sinh trắc học, dữ liệu liên quan đến sức khỏe hoặc dữ liệu về giới tính của một người hoặc khuynh hướng tình dục) thì chúng tôi cũng cần có một hoặc nhiều cơ sở pháp lý để sử dụng thông tin cá nhân của bạn.

 • Khi chúng tôi có sự đồng ý rõ ràng của bạn để làm vậy.

 • Khi cần thiết cho chúng tôi tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hoặc quy định.

 • Khi cơ quan hành chính nhà nước cần thiết để thực hiện các chính sách công được quy định trong luật hoặc quy định.

 • Khi chúng tôi cần bảo vệ quyền lợi sống còn của bạn (hoặc của người khác).

 • Khi bạn đã công khai thông tin cá nhân.

 • Khi cần thiết để đảm bảo ngăn chặn gian lận và sự an toàn của bạn.

 • Khi thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý, cho dù những khiếu nại đó chống lại chúng tôi hay bởi chúng tôi.

 • Khi cần thiết vì lợi ích chung.

Chuyển dữ liệu cá nhân quốc tế

Grabr có thể chuyển thông tin cá nhân của bạn trong Grabr và/hoặc cho các bên thứ ba khác, chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi. Thông tin cá nhân của bạn có thể được chuyển đến, lưu trữ và xử lý ở một quốc gia khác hơn là quốc gia mà thông tin được thu thập. Quốc gia này có thể bao gồm Hoa Kỳ. Khi chúng tôi làm vậy, chúng tôi chuyển thông tin tuân thủ luật pháp bảo vệ dữ liệu hiện hành.

Cư dân Argentina

Grabr xử lý thông tin cá nhân của bạn theo Luật số 25326 của Argentina (Luật bảo vệ dữ liệu). Bạn có quyền xem thông tin cá nhân mà chúng tôi có và yêu cầu xóa nó. Để biết thêm thông tin về thông tin cá nhân nào mà chúng tôi thu thập và cách chúng tôi sử dụng thông tin đó, vui lòng xem phần có tiêu đề "Thông tin chúng tôi thu thập thông qua trang web" và "Cách chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được thông qua các trang web của chúng tôi".

Chuyển dữ liệu cá nhân quốc tế

Grabr có thể chuyển thông tin cá nhân của bạn trong Grabr và/hoặc cho các bên thứ ba khác, chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi. Thông tin cá nhân của bạn có thể được chuyển đến, lưu trữ và xử lý ở một quốc gia khác hơn là quốc gia mà thông tin được thu thập. Quốc gia này có thể bao gồm Hoa Kỳ. Khi chúng tôi làm vậy, chúng tôi chuyển thông tin tuân thủ luật pháp bảo vệ dữ liệu hiện hành.


Bài viết này hữu ích không?