Thông tin của tôi có bị chia sẻ không?


Tại GrabrFi, chúng tôi cam kết tôn trọng quyền riêng tư và đảm bảo bảo mật thông tin cá nhân của bạn. 

Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp bảo vệ hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi việc bị truy cập trái phép, thu thập, hoặc tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy thông tin. 

Một số thông tin của bạn được chia sẻ với bên thứ ba để chúng tôi có thể cung cấp đầy đủ các dịch vụ của GrabrFi, để ngăn chặn lừa đảo & giúp bạn và chúng tôi an toàn. Để tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng đọc Chính sách Quyền Riêng tư của GrabrFi.


Bài viết này hữu ích không?