Điều khoản nạp tiền và rút tiền về nội tệ


Điều khoản chung 

Nhà cung cấp thanh toán 

GrabrFi sử dụng Hệ thống thanh toán Bamboo để xử lý các khoản nạp tiền vào tài khoản GrabrFi của bạn và rút tiền về nội tệ. 

Thời gian xử lý 

Các giao dịch có thể mất đến 2 ngày làm việc để hoàn tất sau khi được khởi tạo, tùy thuộc vào quốc gia, nội tệ và phương thức thanh toán quốc gia của bạn. Bạn sẽ thấy trước thời hạn cuối cùng của các giao dịch nạp tiền hoặc rút tiền trong cùng ngày đối với quốc gia của mình. 

Quyết toán tỷ giá hối đoái

Tỷ giá hối đoái được quyết toán tại thời điểm bạn bắt đầu nạp tiền vào tài khoản GrabrFi của mình hoặc rút tiền về nội tệ. Nếu tỷ giá hối đoái thay đổi, bạn sẽ được thông báo và sẽ cần chấp nhận cũng như đồng ý với thay đổi đó để tiếp tục.

Yêu cầu tài liệu bổ sung

Đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi có thể yêu cầu một số tài liệu bổ sung từ bạn hoặc người nhận về số tiền nạp hoặc rút. Điều này có thể bao gồm một bản sao CCCD của bạn hoặc bằng chứng về nguồn tiền. 

Bảo mật và bảo vệ dữ liệu

Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của chúng tôi sử dụng các giao thức bảo mật tiêu chuẩn ngành và tuân thủ các quy định tài chính. Dữ liệu tài chính của bạn được xử lý cẩn thận theo luật và thông lệ bảo vệ dữ liệu hiện hành.

Xác thực đa yếu tố 

Để bảo mật tài khoản, nạp tiền và rút tiền trong ứng dụng phải được xác nhận bằng xác thực đa yếu tố.

Các quốc gia không được hỗ trợ 

Vì lý do quy định và tuân thủ, chúng tôi không thể cung cấp dịch vụ nạp tiền và rút tiền trong ứng dụng về nội tệ ở các quốc gia sau: 


Afghanistan

Gibraltar

Myanmar (trước đây là Miến Điện)

Nam Sudan

Albania

Guinea-Bissau

Nigeria

Sudan

Barbados

Haiti

North Korea

Syria

Belarus

Iran

Pakistan

Tanzania

Burkina Faso

Iraq

Panama

Turkey

Quần đảo Cayman

Jamaica

Philippines

Uganda

Crimea (vùng)

Jordan

Russia

Ukraine

Cuba

Libya

Senegal

United Arab Emirates

Democratic Republic of Congo

Mali

Serbia

Venezuela

Eritrea

Mozambique

Somalia

Yemen

Nếu bạn nằm trong một trong các quốc gia này, bạn cũng có thể sử dụng chuyển khoản ngân hàng và các nền tảng của bên thứ ba để nạp tiền vào tài khoản GrabrFi của mình hoặc rút tiền về nội tệ. 

Chúng tôi có quyền sửa đổi danh sách này trong tương lai nếu cần. 

Điều khoản nạp tiền trong ứng dụng vào tài khoản GrabrFi của bạn 
Thanh toán bằng nội tệ

Khách hàng nằm trong các quốc gia được hỗ trợ có thể nạp tiền vào tài khoản GrabrFi của họ bằng đô la Mỹ bằng cách thanh toán bằng nội tệ.

Chuyển đổi tiền tệ

Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của chúng tôi sẽ chuyển đổi loại nội tệ mà bạn thanh toán sang đô la Mỹ tại tỷ giá hối đoái được hiển thị trước cho bạn. Tỷ giá này bao gồm tất cả khoản  phí và thuế hiện hành.


Nạp tiền vào tài khoản của bạn
Chúng tôi sẽ thêm số tiền nạp vào tài khoản GrabrFi của bạn bằng đô la Mỹ sau khi khoản thanh toán của bạn đã được nhận đầy đủ.


Thời gian xử lý nạp tiền

Hầu hết các lần nạp tiền được thêm vào trong vòng 24 giờ sau khi khoản thanh toán được nhận thành công. Trong một số trường hợp, việc này có thể mất tối đa 3 ngày làm việc.

Hủy nạp tiền

GrabrFi có quyền hủy việc nạp tiền bất cứ lúc nào, vì bất cứ lý do gì trước khi thêm khoản tiền vào tài khoản của bạn. Trong những trường hợp như thế, chúng tôi sẽ hoàn số tiền đã thanh toán về nội tệ về phương thức thanh toán của bạn. (Lưu ý: phí xử lý thanh toán đã trả cho nhà cung cấp của chúng tôi có thể không được hoàn lại, tùy theo từng trường hợp.)

Hết hạn thanh toán

Do có thể có những thay đổi về tỷ giá hối đoái, các khoản thanh toán bằng nội tệ phải được nhận trước một thời gian nhất định, nếu không chúng có thể bị hủy. Nếu điều này xảy ra, bạn sẽ nhận được tiền hoàn lại trừ đi mọi khoản phí.

Hủy nạp tiền

Khi chúng tôi đã nhận được thanh toán, việc nạp tiền chỉ có thể bị hủy bằng cách liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi. Trong những trường hợp này, chúng tôi sẽ không thể hoàn lại phí xử lý thanh toán.

Giới hạn nạp tiền trong ứng dụng

Số tiền tối đa cho mỗi lần nạp:: $1.000,00 USD

Số tiền tối đa hàng ngày: $1.000,00 USD

Số tiền tối đa hàng tháng: 15.000 USD

Số tiền tối đa hàng năm: 180.000 USD

Các giới hạn trên khác nhau và có thể thấp hơn tùy thuộc vào các yếu tố bao gồm quốc gia, nội tệ và phương thức thanh toán của bạn. Giới hạn hàng tháng cao hơn có thể được cấp tùy theo từng trường hợp.

Điều khoản rút tiền về nội tệ

Cách thức rút tiền

Khi bạn bắt đầu rút tiền, số tiền bằng đô la Mỹ sẽ được chuyển từ tài khoản GrabrFi của bạn sang tài khoản nền tảng của chúng tôi, để nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của chúng tôi xử lý và chuyển đổi.

Tỷ giá hối đoái để chuyển đổi tiền tệ

Bộ xử lý thanh toán của chúng tôi sẽ chuyển đổi số tiền bạn đã thanh toán bằng đô la Mỹ sang nội tệ theo tỷ giá hối đoái được hiển thị trước cho bạn. Giá này đã bao gồm tất cả các loại thuế và phí.

Rút tiền về nội tệ

Sau khi chuyển đổi đô la Mỹ sang nội tệ, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của chúng tôi sẽ gửi số tiền này đến ngân hàng nhận mà bạn đã nhập.

Phí rút tiền

Khoản phí 10 USD áp dụng cho mỗi lần rút tiền trong ứng dụng bằng nội tệ.

Hủy rút tiền

GrabrFi có quyền hủy việc rút tiền bất cứ lúc nào, vì bất kỳ lý do gì trước khi việc rút tiền được gửi đến ngân hàng nhận. Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ hoàn lại số tiền đô la Mỹ mà bạn đã trả vào tài khoản GrabrFi của mình.

Việc rút tiền bị ngân hàng nhận tiền từ chối

Khách hàng có trách nhiệm nhập chính xác thông tin ngân hàng. Nếu việc rút tiền được gửi đi và bị ngân hàng nhận từ chối, bạn sẽ được hoàn lại số tiền bạn đã thanh toán bằng đô la Mỹ, trừ đi phí rút tiền.

Yêu cầu hủy

Khách hàng có thể yêu cầu hủy sau khi bắt đầu rút tiền. Tuy nhiên, việc hủy bỏ không được đảm bảo và chỉ có thể được chấp nhận nếu việc rút tiền chưa được nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của chúng tôi xử lý. Nếu việc hủy của bạn được chấp thuận, bạn sẽ được hoàn lại toàn bộ số tiền bạn đã thanh toán bằng đô la Mỹ.

Giới hạn rút tiền trong ứng dụng bằng nội tệ

Số tiền tối đa cho mỗi lần rút: $1.000,00 USD

Số tiền tối đa hàng ngày: $2.000,00 USD

Số tiền tối đa hàng tháng: 15.000 USD

Số tiền tối đa hàng năm: 180.000 USD

Các giới hạn trên khác nhau và có thể thấp hơn tùy thuộc vào các yếu tố bao gồm quốc gia, nội tệ và phương thức thanh toán của bạn. Giới hạn hàng tháng cao hơn có thể được cấp tùy theo từng trường hợp.

Giới hạn rút tiền trong cùng ngày

Mexico: 01:00 chiều (GMT-6)

Colombia:12:00 trưa (GMT-5)

Peru:11:00 sáng (GMT-5)

Argentina: 10 giờ sáng (GMT-3)

Uruguay: 10:00 sáng (GMT-3)

Brazil: Gần như ngay lập tức với PIX

Cấm nạp và rút tiền trong ứng dụng trong lĩnh vực kinh doanh

GrabrFi không thể xử lý các giao dịch nạp tiền, rút tiền và thanh toán trong ứng dụng liên quan đến bất kỳ lĩnh vực kinh doanh nào được liệt kê bên dưới:

 • Nội dung người lớn, bao gồm nhưng không giới hạn ở hàng hóa và dịch vụ khiêu dâm, các hoạt động liên quan đến giải trí người lớn hoặc dịch vụ hộ tống và/hoặc hẹn hò. Đặc biệt, các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến trẻ vị thành niên, bạo lực, sỉ nhục, BDSM, loạn dục.

 • Sản phẩm hóa chất, bao gồm việc cung cấp, bán hoặc phân phối sản phẩm hóa chất.

 • Dược phẩm và/hoặc thuốc men, bao gồm việc hỗ trợ, bán hoặc phân phối các loại thuốc thông thường và thuốc theo toa.

 • Thực phẩm bổ sung, bao gồm việc hỗ trợ, bán hoặc phân phối thực phẩm bổ sung.

 • Các hoạt động liên quan đến ma túy bất hợp pháp và/hoặc các chất được thiết kế để bắt chước ma túy bất hợp pháp (bao gồm cả hỗn hợp thuốc thảo dược và hương thảo dược).

 • Các hoạt động liên quan đến cần sa và/hoặc nấm gây ảo giác, bao gồm việc tạo ra, tạo điều kiện, bán hoặc phân phối các sản phẩm hoặc đồ dùng này, bất kể việc mua bán đó có hợp pháp hay không tại khu vực tài phán mà khách hàng hoạt động hoặc trong khu vực tài phán của họ.

 • Đồ uống có cồn, bao gồm cả việc tạo điều kiện, bán hoặc phân phối đồ uống có cồn.

 • Các sản phẩm thuốc lá và thuốc lá điện tử, bao gồm cả việc tạo điều kiện, bán hoặc phân phối các sản phẩm thuốc lá.

 • Vũ khí, bao gồm việc tạo điều kiện, bán hoặc phân phối súng cầm tay, đạn dược hoặc các loại vũ khí khác, hàng hóa quân sự hoặc bán quân sự.

 • Các hoạt động liên quan đến chính phủ nước ngoài.

 • Dịch vụ tài chính không được kiểm soát hoặc được cấp phép không đầy đủ (ví dụ: tổ chức tài chính, doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ, chuyển tiền, giao dịch chứng khoán, nhà giao dịch tiền tệ, v.v.) - Dịch vụ tài chính có hệ thống AML/CFT không đầy đủ.

 • Tùy chọn nhị phân.

 • Tiền điện tử hoặc tài sản kỹ thuật số, bao gồm các công ty hỗ trợ việc tạo, bán, phân phối, lưu ký hoặc trao đổi tiền điện tử hoặc tài sản kỹ thuật số.

 • Hoạt động đánh bạc (sòng bạc, cơ sở đánh bạc, xổ số, đánh bạc trực tuyến).

 • Kim loại quý hoặc đá quý, bao gồm cả việc tạo thuận lợi, mua bán, phân phối hoặc trao đổi trang sức, kim loại quý hoặc đá quý.​

 • Bói toán, bói bài tarot, bói toán tử vi và tâm linh.

 • Người bán tham gia vào bất kỳ hình thức tiếp thị lừa đảo nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tiết lộ ẩn, tuyên bố sai, trốn hoàn tiền/hủy bỏ.

 • Các hoạt động tiếp thị qua điện thoại hoặc tiếp thị đa cấp, bán hàng theo kim tự tháp hoặc kế hoạch Ponzi và bất kỳ kế hoạch "làm giàu nhanh chóng" nào khác.

 • Các hoạt động liên quan đến bạo lực, bao gồm việc tạo ra, tạo điều kiện, bán hoặc phân phối bất kỳ tài liệu nào kích động bạo lực, hận thù, phân biệt chủng tộc hoặc đàn áp tôn giáo.

 • Hàng hóa hoặc dịch vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba, cũng như các thiết bị viễn thông bất hợp pháp (bộ giải mã truyền hình cáp hoặc vệ tinh).

 • Người bán bán chéo sản phẩm của người bán khác và sau đó chia sẻ dữ liệu chủ thẻ với bên thứ ba hoặc nhận dữ liệu chủ thẻ từ bên thứ ba.

 • Người bán tham gia vào bất kỳ loại hoạt động nào bị cấm bởi các thương hiệu thẻ.

 • Hoạt động bất hợp pháp dưới bất kỳ hình thức nào.


Bài viết này hữu ích không?