Tôi có thể thiết lập/cập nhật một mã PIN cho thẻ như thế nào?


Dễ dàng để điều hướng ứng dụng GrabrFi và thiết lập/cập nhật mã PIN cho thẻ của bạn. Hãy làm theo các bước sau: 

  • Đăng nhập vào ứng dụng và nhấp vào ‘Trang chủ’

  • Nhấp vào thẻ của bạn để xem thông tin

  • Nhấp vào ‘Thiết lập hoặc cập nhật mã PIN’ vã nhập mã PIN mới.

Chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp mã bảo mật một lần từ tin nhắn SMS để xác nhận thay đổi. 


Bài viết này hữu ích không?