Tại sao thẻ GrabrFi của tôi bị từ chối?


Nếu thanh toán thẻ của bạn bị từ chối, chúng tôi sẽ cho bạn biết lý do trên ứng dụng của mình. Chỉ cần đi đến giao dịch của bạn và nhấp vào thanh toán để xem tại sao thanh toán thẻ không thực hiện được. 

Tuy nhiên, đôi khi chúng tôi có thể không có lý do cụ thể nếu thanh toán thẻ bị người bán từ chối. Trong trường hợp đó, tốt nhất bạn nên liên hệ trực tiếp người bán để biết thêm thông tin tại sao thanh toán không thành công. 

Dưới đây là một số lý do phổ biến nhất khiến thẻ của bạn có thể bị từ chối:

  1. Số dư không đủ: Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi xử lý tất cả giao dịch bằng USD, vì vậy nếu giao dịch của bạn được bắt đầu bằng một loại tiền tệ khác, bạn nên xem xét phí ngoại hối (phí NH). Toàn bộ số tiền của giao dịch bị từ chối/thành công bằng USD sẽ có sẵn trong giao dịch của bạn trên ứng dụng của chúng tôi.

  2. Bạn đã đạt đến giới hạn chi tiêu của mình. Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết về giới hạn chi tiêu thẻ hàng ngày tại đây hoặc trong Thỏa thuận chủ thẻ của bạn.

  3. Bạn đã sử dụng sai địa chỉ thanh toán. Khi nhập chi tiết thẻ GrabrFi của bạn cho các thanh toán trực tuyến, hãy đảm bảo nhập địa chỉ thanh toán mà bạn đã liệt kê trên tài khoản GrabrFi của mình. Để kiểm tra địa chỉ đã liên kết với tài khoản của mình, vui lòng kiểm tra chi tiể thẻ của bạn. Nếu bạn cần cung cấp mã ZIP, vui lòng xem bài viết về chủ đề này. 

  4. Sự cố kỹ thuật. Có thể đã xảy ra một số sự cố kết nối giữa chúng tôi và người bán. Nếu điều này xảy ra, hãy thử xóa chi tiết thẻ của bạn khỏi trang web của họ và thực hiện thanh toán lại. Nếu nó không giúp ích, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ người bán.

  5. Nó là một loại giao dịch chúng tôi không hỗ trợ. Đôi khi thẻ của chúng tôi không tương thích với nền tảng thanh toán của người bán. Bạn có thể cần phải thanh toán bằng một thẻ khác nếu điều này xảy ra. 

  6. Giao dịch bị chặn. Đôi khi chúng tôi sẽ chặn một giao dịch vì lý do bảo mật, chủ yết liên quan đến các giao dịch không xuất trình thẻ. Để tránh khả năng bị tắc nghẽn, vui lòng yêu cầu người bán ủy quyền trước giao dịch đó thay vì tính phí trực tiếp. Một tùy chọn khác là thanh toán bằng sự hiện diện của thẻ như thanh toán bằng thẻ với thiết bị đầu cuối tại điểm bán hàng (POS) và chip thẻ (cần thiết lập mã PIN của thẻ trước hoặc sử dụng thẻ được thêm vào Google/Apple Pay.

  7. Bạn đang cố gắng chi tiêu tại quốc gia mà thẻ của bạn không hoạt động. Thật không may, bạn không thể sử dụng thẻ ghi nợ của mình ở mọi nơi vào lúc này. Vui lòng kiểm tra danh sách các quốc gia hạn chế sử dụng thẻ của chúng tôi.

  8. Thẻ của bạn bị chặn. Bạn có thể nhanh chóng bỏ chặn nó khỏi ứng dụng bằng cách nhấn vào Thẻ và sau đó là Bỏ chặn. Bạn có thể tìm thêm thông tin tại đây.


Bài viết này hữu ích không?