Tôi có thể rút tiền mặt bằng thẻ GrabrFi của mình không? và bằng đơn vị tiền tệ nào?


Có chứ! Thêm thẻ của bạn vào Ví Google hoặc Ví Apple và sử dụng máy ATM gần nhất có hỗ trợ Apple/Google Pay để rút tiền. Bạn cũng có thể sử dụng thẻ vật lý của mình tại một máy ATM.  

Mã PIN được yêu cầu cho các giao dịch rút tiền tại máy ATM, do đó hãy chắc chắn rằng bạn đã tạo hoặc cập nhật mã PIN cho thẻ của mình trên màn hình ‘Trang chủ’ của ứng dụng. Xem tại đây cách thiết lập mã PIN cho thẻ của bạn. 

Nếu bạn đang rút ngoại tệ từ một máy ATM bên ngoài Hoa Kỳ, hãy biết chắc rằng hầu hết các máy ATM sẽ cho bạn lựa chọn sử dụng tỷ giá chuyển đổi của riêng chúng (tỷ giá này thường có mức phí cao hơn tỷ giá trung bình chính thức của thị trường) hoặc dùng tỷ giá chuyển đổi của tổ chức tài chính của bạn (trong trường hợp này là GrabrFi). Nếu bạn sử dụng tỷ giá chuyển đổi của GrabrFi, bạn sẽ nhận được nội tệ theo tỷ giá trung bình chính thức của thị trường.

Hãy nhớ rằng bạn có thể rút tiền nội tệ của quốc gia nơi bạn đang rút tiền.


Bài viết này hữu ích không?