Cách rút tiền từ tài khoản GrabrFi của bạn: hướng dẫn từng bước cho từng phương pháp


Bạn đang tìm kiếm cách rút tiền từ GrabrFi? Bạn có một số tùy chọn. Dưới đây là các bước cho mỗi phương pháp. 

Rút tiền mặt từ ATM

Trong Hoa Kỳ, bạn có thể rút đô la Mỹ. Tại các quốc gia khác, bạn có thể rút tiền bằng nội tệ, được chuyển đổi từ đô la Mỹ theo tỷ giá hối đoái do mạng lưới ATM cài đặt. 

 1. Tìm trạm ATM gần nhất.

 2. Cắm thẻ GrabrFi của bạn vào máy ATM

 3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình, nhập vào số tiền rút và hoàn tất giao dịch.


Phần lớn các máy ATM đều chấp nhận thẻ GrabrFi. Có một khoản phí là $4.99 cho mỗi giao dịch rút tiền. Một số máy ATM có phí riêng và sẽ hiển thị nó trước khi kết thúc giao dịch. Nếu bạn không đồng ý với phí, vui lòng hủy giao dịch và thử ở máy ATM khác.

Rút tiền nội tệ với nền tảng của bên thứ ba

Lưu ý: nền tảng của bên thứ ba có khung thời gian xử lý và phí chuyển khoản riêng. Hướng dẫn chi tiết của chúng tôi cho từng nền tảng sẽ cung cấp cho bạn thêm thông tin. 


Wise

Xem hướng dẫn từng bước để rút tiền nội tệ bằng Wise tại đây.


Remitly

Xem hướng dẫn từng bước để rút tiền nội tệ bằng Remitly tại đây.

Binance

Xem hướng dẫn từng bước để rút tiền nội tệ bằng Binance tại đây.

OKX

Xem hướng dẫn từng bước để rút tiền nội tệ bằng OKX tại đây.


Rút tiền bằng cách gửi chuyển khoản đến một tài khoản khác mà bạn sở hữu.

 Lưu ý: tên của bạn trên tài khoản khác phải hoàn toàn khớp với tên của bạn trên GrabrFi để quá trình chuyển tiền được thực hiện.

Chuyển khoản ACH (chỉ Hoa Kỳ)

Điện chuyển khoản đội địa đi tính phí 15 USD

 1. Trên GrabrFi, nhấp vào “Chuyển tiền” > “Thêm người nhận mới” (nếu bạn chưa thêm chính bạn là người nhận).

 2. Chọn “Chính bạn”, sau đó chọn “Điện chuyển khoản” làm loại chuyển khoản. 

 3. Nhập số định điện chuyển khoản của tài khoản ngân hàng khác của bạn trong Hoa Kỳ và nhấp vào “Tìm ngân hàng”.

 4. Nhập thông tin cá nhân của bạn, chi tiết tài khoản ngân hàng và địa chỉ. Nhấp “Thêm người nhận”.

Bây giờ bạn có thể gửi tiền đến tài khoản khác của bạn bằng địa chuyển khoản nội địa.

 1. Chọn tên của bạn làm tên người nhận, nhập số tiền bạn muốn gửi và nhấp “Tiếp tục”.

 2. Xem lại chi tiết để đảm bảo mọi thứ chính xác, nhập mô tả cho chuyển khoản và nhấp “Tạo chuyển khoản”. Bạn sẽ nhận mã xác thực để xác nhận chuyển khoản. 

 3. Nhập mã xác thực và quá trình chuyển được thiết lập. Điện chuyển khoản nội địa được xử lý trong vòng 1-3 ngày làm việc.

Chuyển khoản SWIFT quốc tế 

Chuyển khoản quốc tế SWIFT đến tính phí 45 USD.

 1. Trên GrabrFi, nhấp vào “Chuyển tiền” > “Thêm người nhận mới” (nếu bạn chưa thêm chính bạn là người nhận).

 2. Chọn “Chính bạn”, sau đó chọn “Chuyển khoản SWIFT quốc tế” làm loại chuyển khoản. 

 3. Nhập mã SWIFT của tài khoản ngân hàng khác của bạn và nhấp “Tìm ngân hàng”.

 4. Nhập thông tin cá nhân của bạn, chi tiết tài khoản ngân hàng, chi tiết ngân hàng đại lý và địa chỉ. Nhấp vào “Thêm người nhận”. Giờ đây, bạn có thể gửi tiền vào tài khoản khác của mình bằng chuyển khoản SWIFT quốc tế. 

 5. Chọn tên của bạn làm tên người nhận, nhập số tiền bạn muốn gửi và nhấp “Tiếp tục”.

 6. Xem lại chi tiết để đảm bảo mọi thứ chính xác, nhập mô tả cho chuyển khoản và nhấp “Tạo chuyển khoản”. Bạn sẽ nhận mã xác thực để xác nhận chuyển khoản. 

 7. Nhập mã xác thực và quá trình chuyển được thiết lập.

Cách rút tiền bằng cách thanh toán cho các hoạt động nhóm và nhận lại tiền

Thực hiện một hoạt động với bạn bè, gia đình và những người khác chẳng hạn như đi ăn? Bạn có thể đề nghị thanh toán toàn bộ hóa đơn bằng thẻ GrabrFi của mình và yêu cầu mọi người trả lại cho bạn phần của họ bằng tiền mặt hoặc phương thức khác. 

Nếu bạn thanh toán bằng đơn vị tiền tệ không phải USD, thì tỷ lệ chuyển đổi trung bình của thị trường tuyệt vời sẽ được áp dụng. 

Khi những người khác thanh toán lại cho bạn, số tiền này thực chất là số tiền bạn đã rút từ số dư GrabrFi của mình, với mức phí tối thiểu và tỷ lệ chuyển đổi lớn. 


Bài viết này hữu ích không?