Cách rút tiền về nội tệ bằng Wise


Chúng tôi hiểu phản hồi của bạn về phí chuyển khoản ngân hàng quốc tế cao. Chi phí tổng thể bao gồm các khoản phí được tính do ngân hàng gửi, trung gian và nhận để chuyển tiền một cách an toàn trên khắp thế giới bằng các loại tiền tệ khác nhau. Chúng tôi chỉ kiếm được một phần nhỏ trong phí chuyển khoản tổng thể để trang trải chi phí vận hành của mình. Đây là cách bạn có thể sử dụng Wise để rút tiền hợp lý sang nội tệ.

Wise là dịch vụ chuyển tiền quốc tế sử dụng tỷ giá chuyển đổi trung bình trên thị trường cho các tất cả các loại tiền tệ và chỉ tính một khoản phí nhỏ (bạn sẽ thấy khoản phí này trước khi đồng ý thực hiện chuyển khoản).

Sự khác biệt giữ Wise và GrabrFi


Với GrabrFi, bạn có thể nhận thanh toán, chi trả bằng thẻ Mastercard ghi nợ Hoa Kỳ, tiết kiệm tiền của bạn theo luật pháp và quyền tài phán của Hoa Kỳ và chuyển một phần số tiền đó về quốc gia của bạn khi cần.

1. Mở tài khoản Wise

Nếu bạn chưa có tài khoản Wise, bạn có thể mở tài khoản miễn phí tại đây.

2. Mở tài khoản USD

Nhấp vào nút "Mở" trong phần "Tài khoản", chọn loại tài khoản "Số dư" và làm theo hướng dẫn của Wise. Bạn sẽ cần gửi một số tiền nhỏ vào tài khoản. Đừng lo lắng, bạn sẽ có thể sử dụng số tiền đó sau này.

https://helpcenter-io.s3.amazonaws.com/uploads/grabrfi/Jd7lPKpGTgwlJLzQn3iy4kZFYV0rbbzcnNB3Oy9U-CleanShot%202023-03-02%20at%2019.48.08%402x.png
Write a caption...

3. Tra cứu chi tiết tài khoản Wise USD của bạn để gửi tiền từ GrabrFi đến Wise

Trên Wise, hãy mở trang tài khoản USD. Nhấp vào chọn "Nhận", sau đó nhấp vào "Chi tiết tài khoản USD của bạn" trong menu:

https://helpcenter-io.s3.amazonaws.com/uploads/grabrfi/7SLjstzo2SV8wtnrSk7v7A5clV38mEpuUQRc7EFa-CleanShot%202023-03-02%20at%2019.51.06.gif

Bạn sẽ thấy tiết trên tab "Bên trong Hoa Kỳ" ở định dạng sau:

https://helpcenter-io.s3.amazonaws.com/uploads/grabrfi/50Vq3cRNWsgBMTmLSS8eSKLxRkFSmMqdUXgGMV1t-image.png

Bạn sẽ chỉ cần "số định tuyến ACH và Wire" và "Số tài khoản". Ở trang này, bạn sẽ thấy thông tin về chi phí chuyển tiền, nhưng đừng lo, việc chuyển tiền sẽ hoàn toàn miễn phí trên cả GrabrFi và Wise.

4. Thêm tài khoản Wise USD của bạn làm người nhận trên GrabrFi

Mở GrabrFi và trên màn hình chính, bên dưới số dư của bạn, nhấp vào nút "Chuyển tiền":

https://helpcenter-io.s3.amazonaws.com/uploads/grabrfi/ktErwa1PZGHiDaJ865gXNKmz67pSSu0EScWCPiE7-CleanShot%202023-03-06%20at%2011.37.18%402x.png

Nhấp vào "+ Thêm người nhận":

https://helpcenter-io.s3.amazonaws.com/uploads/grabrfi/rEIlR2ARCzwy4LbvKSBw38xb8G1IvEXU3z7BkD38-CleanShot%202023-03-06%20at%2011.31.41%402x.png

Nhấp vào "Chính bạn":

https://helpcenter-io.s3.amazonaws.com/uploads/grabrfi/0vhi00I81v2LNAMQEkEigIQXfh3hjKzhirZaLDph-CleanShot%202023-03-06%20at%2011.33.20%402x.png

Trong menu thả xuống "Chọn loại chuyển". chọn "ACH (chỉ ở Hoa Kỳ)" và thêm số định tuyến (ACH) từ Wise. Nhấp vào nút "Tìm ngân hàng":

https://helpcenter-io.s3.amazonaws.com/uploads/grabrfi/cRE9Vtra0HCBNHs9UzDqdNtkY5sVJqqMvAtiUu3Q-CleanShot%202023-03-06%20at%2011.35.16%402x.png

Nếu bạn thấy EVOLVE BANK TRUST, vậy là bạn đang ở đúng hướng. Nhấp "Tiếp tục".

Ở màn hình này, giữ nguyên lựa chọn "Thanh toán" và thêm số tài khoản từ Wise sau đó nhấp vào "Thêm người nhận":

https://helpcenter-io.s3.amazonaws.com/uploads/grabrfi/JJu5Xii8IslvuAKhuPiBZpD5ZJNkO98ZLBAqy6A0-CleanShot%202023-03-06%20at%2011.36.35%402x.png

Đã xong! Bây giờ bạn đã có thể gửi tiền đến tài khoản Wise USD của mình.

5. Thêm chi tiết tài khoản Wise vào GrabrFi

Trên màn hình chính của GrabrFi, nhấp vào nút "Chuyển tiền" ngay bên dưới số dư của bạn:

https://helpcenter-io.s3.amazonaws.com/uploads/grabrfi/lXevZqM2Bdzl8w08fPd9AUZEC5RioWPMkjEakhUE-image.png

Chọn tài khoản Wise USD bạn đã thêm trước đó:

https://helpcenter-io.s3.amazonaws.com/uploads/grabrfi/g0wJ5cEKaJq0QdJIYycuHtam3EU84UONpMkjFLGA-CleanShot%202023-03-06%20at%2011.43.20%402x.png

Nhập số tiền bạn muốn chuyển (ở phần chi tiết). chuyển khoản ACH tiêu chuẩn mất từ 1-3 ngày làm việc. Bạn có thể chọn chuyển khoản ACH trong cùng ngày nếu bạn muốn thanh toán được xử lý trong cùng một ngày với phí 1 USD.

https://helpcenter-io.s3.amazonaws.com/uploads/grabrfi/5ghmBzqdhWxHll0URnmLrlS8xtegUzIejJnYk232-CleanShot%202023-03-06%20at%2011.44.59%402x.png

Trên màn hình tiếp theo, hãy đảm bảo tất cả các chi tiết đều chính xác và nhập mô tả rõ ràng về giao dịch chuyển khoản của bạn, chẳng hạn như:

Chuyển tiền vào tài khoản khác của tôi trên Wise

Mọi thứ có vẻ tốt? Tuyệt vời! Hãy nhấp vào "Tạo chuyển khoản" và chuyển khoản ACH của bạn sẽ được xử lý và gửi đến tài khoản Wise của bạn.

6. Làm cách nào để rút tiền từ Wise về nội tệ?

Mở trang tài khoản USD trong Wise. Nhấp vào nút "Gửi" sau dó nhấp chọn "Chi tiết tài khoản USD của tôi" trong menu:

https://helpcenter-io.s3.amazonaws.com/uploads/grabrfi/xGjIeKRaitf9VkiwFQSjRUccpiE7ZqPTXocA7WZ4-CleanShot%202023-03-06%20at%2011.51.52%402x.png

Ở bước tiếp theo, nhập số tiền bạn muốn chuyển về nội tệ và xem các chi phí. Nhấp "Tiếp tục" và theo dõi các hướng dẫn của Wise.

https://helpcenter-io.s3.amazonaws.com/uploads/grabrfi/hrTyEEFy3ZQBbsi3WyBI6iGjMyl8VvchyyDUVwid-image.png


Xong! Tiền thường đến tài khoản ngân hàng nội địa của bạn trong vòng vài giờ.


Bài viết này hữu ích không?