Danh sách các quốc gia nơi chúng tôi không hoạt động


Các quốc gia sau đây được các ngân hàng đối tác của chúng tôi coi là có rủi ro cao, do đó bạn không thể mở tài khoản trong GrabrFi nếu giấy tờ tùy thân khi tham gia của bạn đến từ:

Country Code

Country Name

AF

Afghanistan

AL

Albania

AZ

Azerbaijan

BD

Bangladesh

BY

Belarus

BZ

Belize

BN

Brunei Darussalam

BI

Burundi

KH

Cambodia

CF

Central African Republic

CG

Congo

CU

Cuba

CY

Cyprus

CI

Côte d'Ivoire

DM

Dominica

HT

Haiti

HN

Honduras

ID

Indonesia

IR

Iran (Islamic Republic of)

IQ

Iraq

KP

Democratic People's Republic of Korea

KW

Kuwait

KG

Kyrgyz Republic

LA

Lao People's Democratic Republic

LV

Latvia

LB

Lebanon

LR

Liberia

LY

Libya

MN

Mongolia

MA

Morocco

NA

Namibia

NP

Nepal

NI

Nicaragua

PK

Pakistan

PG

Papua New Guinea

QA

Qatar

ST

Sao Tome and Principe

SL

Sierra Leone

SO

Somalia

SS

South Sudan

LK

Sri Lanka

SR

Suriname

TH

Thailand

TT

Trinidad and Tobago

TR

Turkey

TM

Turkmenistan

UG

Uganda

VU

Vanuatu

ZW

Zimbabwe

TZ

United Republic of Tanzania

TH

Thailand

TT

Trinidad and Tobago

TR

Turkey

TM

Turkmenistan

UG

Uganda

UZ

Uzbekistan

VU

Vanuatu

YE

Yemen

ZW

Zimbabwe

Xin lưu ý rằng bạn không được sử dụng thẻ GrabrFi hoặc khởi tạo các giao dịch chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng nằm ở những quốc gia này.


Bài viết này hữu ích không?