Địa chỉ thanh toán của thẻ là gì?


Địa chỉ thanh toán của thẻ là địa chỉ bạn đã cung cấp trong suốt quá trình tìm hiểu. Để xem địa chỉ thanh toán của mình, hãy làm theo các bước sau: 

  • Đăng nhập vào ứng dụng và nhấp vào ‘Trang chủ’

  • Nhấp vào thẻ của bạn để xem chi tiết

  • Tại đây, bạn sẽ có thể xem thông tin chung về thẻ của mình và địa chỉ thanh toán của thẻ 

Nếu bạn cần một địa chỉ thanh toán tại Hoa Kỳ để mua hàng, vui lòng truy cập bài viết này để biết thêm thông tin.


Bài viết này hữu ích không?