Điều gì xảy ra nếu tôi không nhận ra một khoản phí trên bảng sao kê của mình?


Hãy chắc chắn rằng bạn đã kiểm tra tất cả email và các biên nhận của bạn. Nếu bạn vẫn không nhận ra khoản phí đó, hãy liên hệ hỗ trợ. Đọc thêm về điều này tại đây.


Bài viết này hữu ích không?