Làm thế nào để thiết lập thẻ của tôi với Apple Pay?


Có hai phương pháp để thêm thẻ GrabrFi của bạn vào Apple Pay để thực hiện thanh toán di động dễ dàng và thuận tiện. Dưới đây là cách bạn có thể thực hiện:

Phương pháp 1: Cung cấp thẻ qua ứng dụng

 1. Mở ứng dụng GrabrFi trên iPhone của bạn.

 2. Điều hướng đến phần "Trang chủ" trong ứng dụng.

 3. Tìm và chọn thẻ GrabrFi của bạn từ danh sách thẻ.

 4. Sau khi bạn đã chọn thẻ của mình, bạn thường sẽ thấy một tùy chọn như "Thêm vào Apple Wallet". Nhấn vào tùy chọn này.

 5. Tuân theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành quá trình thêm thẻ vào Apple Pay.

https://helpcenter-io.s3.amazonaws.com/uploads/grabrfi/FUth4n8MTBdyQxk8aXvj5bZMNw2C804ZDkGZMPsC.pngpng

Phương pháp 2: Thêm Thẻ Thủ công vào Apple Pay Nếu bạn muốn thêm thẻ GrabrFi của mình vào Apple Pay bằng cách thủ công, bạn có thể làm theo các bước đơn giản sau:

 1. Trong ứng dụng Ví Apple, nhấn vào nút Thêm +

 2. Nhấn vào Thẻ Ghi nợ hoặc Thẻ Tín dụng để thêm một thẻ mới.

 3. Nhấn vào ‘Tiếp tục’

 4. Làm theo các bước trên màn hình để thêm một thẻ mới. 

 5. Xác minh thông tin với nhà phát hành thẻ của bạn. Họ có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin hoặc tải ứng dụng trước khi phê duyệt cho việc sử dụng thẻ của bạn với Apple Pay.

 6. Nếu điện thoại của bạn đã ghép đôi với Apple Watch, bạn cũng có tùy chọn thêm thẻ vào đồng hồ đeo tay của bạn.

https://helpcenter-io.s3.amazonaws.com/uploads/grabrfi/PQ8DTGnNOsSpC64UFoRBJdyhaa4rjO0ORAasujpb-ios-16-iphone-13-pro-wallet-add-to-wallet.png
Ví Apple trên Iphone


Bạn đã có Apple Watch chưa? Bạn cũng có thể thêm thẻ vào đó!

 1. Trên chiếc iPhone đã được ghép đôi của bạn, hãy mở ứng dụng Apple Watch.

 2. Trên thanh Đồng hồ Của tôi (My Watch), nhấn vào Ví & Apple Pay.

 3. Nhấn vào Thêm thẻ.

  1. Nhấn vào Thẻ Ghi nợ hoặc Thẻ Tín dụng để thêm một thẻ mới 

  2. Nhấn vào Thẻ Cũ để thêm một thẻ mà bạn đã sử dụng trước đây.

 4. Nhấn vào Tiếp tục.

5. Hãy làm theo các bước trên màn hình để thêm thẻ của bạn.

6. Nếu cần thiết, hãy xác minh thông tin với nhà phát hành thẻ của bạn. Họ có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin hoặc tải ứng dụng trước khi phê duyệt cho việc sử dụng thẻ của bạn với Apple Pay.

Truy cập vào đây để xem thêm thông tin về điều này. 


Bài viết này hữu ích không?