Tôi cần một địa chỉ thanh toán tại Hoa Kỳ để mua hàng, tôi có thể sử dụng địa chỉ nào?


Nếu người bán hàng nơi bạn muốn mua yêu cầu địa chỉ ở Hoa Kỳ, hãy sử dụng địa chỉ:

201 Spear St, STE: 1100, San Francisco, CA

Khi được nhắc nhập mã bưu chính (zip), hãy xem quy tắc dưới đây:

Sử dụng 5 số đầu tiên từ mã bưu chính của bạn và bỏ qua phần còn lại

Bước 1

Bước 2

Bước 3

Lấy 5 số đầu tiên trong mã bưu chính của bạn.

Xóa mọi số thừa

Sử dụng số này nếu họ yêu cầu mã bưu chính (zip) Hoa Kỳ của bạn.

10300-00

-00

10300 (Ví dụ)


Bài viết này hữu ích không?