Tôi không thể thanh toán bằng thẻ của mình


Chúng tôi rất tiếc vì điều đó! Hãy chắc chắn rằng:

  • Thẻ của bạn đang hoạt động (bạn có thể khóa và mở khóa thẻ của mình trong phần cài đặt thẻ) 

  • Số dư của bạn bao gồm số tiền giao dịch bằng đô-la Mỹ

Nếu bạn đang cố gắng mua hàng trực tuyến, hãy chắc chắn rằng tất cả các thông tin thẻ, bao gồm địa chỉ thanh toán của bạn được nhập chính xác khi bạn cố gắng mua hàng (nếu bạn cần một địa chỉ thanh toán tại Hoa Kỳ để mua hàng, vui lòng truy cập bài viết này để biết thêm thông tin).

Bạn có thể kiểm tra tình trạng giao dịch ở mục ‘Giao dịch’. Nhấp vào giao dịch trong danh sách để xem thêm thông tin. 

Với các thông tin về giao dịch hoặc lý do giao dịch thất bại, hãy liên hệ đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi.  


Bài viết này hữu ích không?