Tôi có thể tìm chi tiết thẻ kỹ thuật số của mình như thế nào?


Dễ dàng để điều hướng ứng dụng GrabrFi và tìm thông tin thẻ của bạn để sử dụng trực tuyến. Hãy làm theo các bước sau: 

  • Đăng nhập vào ứng dụng và nhấp vào ‘Trang chủ’

  • Chọn thẻ của bạn để xem chi tiết 

  • Tại đây, bạn có thể nhìn thấy thông tin chung, ví dụ như 4 chữ số cuối trong thẻ của bạn và địa chỉ thanh toán

  • Nhấp vào ‘Chi tiết thẻ’ để xem được toàn bộ thông tin: số thẻ, mã xác minh thẻ (CVC) và ngày hết hạn

Thông tin chi tiết thẻ được xem là thông tin nhạy cảm, nên chúng tôi yêu cầu bạn nhập mã bảo mật từ tin nhắn SMS trước khi bạn xem các thông tin này.


Bài viết này hữu ích không?