GrabrFi cung cấp loại thẻ gì và tôi có thể sử dụng thẻ này ở đâu?


Sau khi tài khoản của bạn được phê duyệt, bạn có thể yêu cầu một thẻ ghi nợ kỹ thuật số trên ứng dụng. Bạn có thể sử dụng thẻ trực tuyến này bất cứ nơi nào thẻ Mastercard® được chấp nhận. Thêm thẻ này vào Ví Google và Ví Apple để mua hàng trực tuyến và thanh toán trực tiếp tại cửa hàng hoặc rút tiền tại các máy ATM. 

Bạn có thể yêu cầu thẻ vật lý của mình qua ứng dụng, bạn sẽ nhận được thẻ từ 30 đến 60 ngày kể từ ngày bạn yêu cầu.


Bài viết này hữu ích không?