Tiền trong tài khoản của tôi có an toàn không?


Tiền của bạn được bảo hiểm lên tới 250.000 USD cho mỗi chủ tài khoản thông qua Ngân hàng Regent, đối tác ngân hàng của chúng tôi, Thành viên FDIC. Điều này bao gồm công dân Hoa Kỳ và công dân nước ngoài

Để biết thêm thông tin về việc này, vui lòng truy cập tại đây Thông báo về Quyền Riêng tư của Khách hàng.


Bài viết này hữu ích không?