Làm thế nào để nạp tiền / chuyển tiền đến tài khoản GrabrFi của tôi?


Bạn có thể nạp tiền vào tài khoản GrabrFi của mình bằng cách chuyển khoản từ một tài khoản ngân hàng khác. Để xem thông tin mà bạn cần để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:

  • Đăng nhập vào ứng dụng và nhấp vào ‘Trang chủ’ 

  • Nhấp vào ‘Nạp tiền’ và chọn tùy chọn nạp tiền ưa thích của bạn

Các tùy chọn nạp tiền có sẵn bao gồm: 

  • Điện chuyển khoản (chỉ những ngân hàng tại Hoa Kỳ - không có sẵn trong 90 ngày đầu kể từ khi mở tài khoản)

  • Chuyển khoản ACH (chỉ những ngân hàng tại Hoa Kỳ)

Một khi bạn đã chọn tùy chọn bạn thích, bạn sẽ thấy thông tin ngân hàng, khung thời gian, chi phí và các chỉ dẫn của mình. Sao chép chúng và đến ngân hàng của bạn để bắt đầu chuyển khoản.

Một số tổ chức tài chính có thể yêu cầu bạn chọn một loại tài khoản (tài khoản vãng lai hoặc tài khoản tiết kiệm) để chuyển khoản đến tài khoản GrabrFi của bạn. Hãy chọn “tài khoản vãng lai”. 

Bạn có thể xem các chi phí liên quan đến nhận chuyển khoản ngân hàng tại đây.

Lưu ý: khi thực hiện chuyển khoản đến tài khoản GrabrFi của bạn hoặc bất kỳ tài khoản nào khác, vui lòng đảm bảo rằng tên người nhận chính xác 100% như tên xuất hiện trên tài khoản, nếu không quá trình chuyển khoản có thể bị hủy.


Bài viết này hữu ích không?