Tôi đã thanh toán bằng thẻ ghi nợ của mình, nhưng trạng thái là đang chờ xử lý, điều này có nghĩa là gì?


Việc này có liên quan tới hai kịch bản: 

  • Ủy quyền trước: một số trạm xăng dầu và khách sạn thỉnh thoảng có thể chặn một số tiền trên tài khoản của bạn trước khi số tiền thanh toán thực đến. 

  • Quá trình xử lý thông thường: Thời gian xử lý giao dịch thường kéo dài vài ngày sau khi  bắt đầu.

Khi ở trong trạng thái đang chờ xử lý, khoản tiền không còn khả dụng cho bạn sử dụng nữa và đây là một cách thiết lập để giữ lại khoản thanh toán của bạn cho đến khi chúng sẵn sàng tính phí bạn.


Bài viết này hữu ích không?